Obligationsret (almindelig)

Specialer inddelt efter årstal

2021

NIELS KRISTEN YDE TANG
Private equity-fondes prospektansvar

RASMUS WITTRUP LAURSEN
Behandling af personoplysninger ved køb og salg af virksomheder


2020

STINE MATHILDE EGGERS
Hardship within the scope of the CISG

LUKAS CALLESEN
Mindreåriges samtykkekompetence – i et formueretligt perspektiv


2019

LISBETH LOUISE KRISTENSEN
Kautionistens retsstilling ved kreditorskifte i hovedforholdet

KRISTINA FAUSING KYLKJÆR
The applicability of the CISG on transactions of software

2018

DANNA ZHANG
Transport af kommanditisters resthæftelse

EZGI PELIN GOUL KILINÇ ANDERSEN
Forbrugerbeskyttelse ved betalingstransaktioner i forbindelse med fjernsalg - En analyse af reglerne om charge back i betalingslovens § 112

2017

RIKKE ROBSAHM HANSEN
En komparativ analyse af gyldigheden af ejendomsforbehold i bunkeroliebranchen under henholdsvis dansk og engelsk ret

 

2016

FREDERIK VON FINTEL
Direkte krav i entreprise- og rådgiverforhold

2015

 

2014

 

2013

 

2012

LONE MAI TRUELSEN
Abstraktionsprincippet og konsensusprincippet
En komparativ analyse af det tyske abstraktionsprincip og det danske konsensusprincip

BIRGITTE KJER CHRISTENSEN
Ansvarlig lånekapital - særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning

KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN
Ansvarsregulering i obligationsretten - primært med fokus på køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb 

KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN
Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb

ANJA HELENA HORNSHØJ
Produktansvar efter CISG og konkurrerende erstatningsretlige krav

2011

MARIA CHARLOTTE MADSEN
Virkningen af pkt. 20.1 i FIDIC’s standardvilkår sammenholdt med dansk og international ret

KNUD HOUGAARD
Springende regres – særligt for fast ejendom og løsøre

2010

METTE BYGUM
Extension and Limitation of the Buyer's Right to avoid the Contract under the CISG

2009

 

2008

SIGNE MORGENSTJERNE
Ansvarsfraskrivelser i transport

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

PETER BALLE
Underpant i løsøre- forholdet til 3. mand

MARTIN LAURSEN
Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven