Civilproces, voldgift og konfliktløsning

Specialer inddelt efter årstal

2023

MADS CHRISTIAN SCHWABE
Valg af materiale: Fordeling af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse

2022

LASSE NØRSKOV
Udlæggets genstand og trangsbeneficiet – kreditorbeskyttelse i medfør af retsplejelovens §§ 509 og 515 i et nutidigt perspektiv

2021

OSKAR NØRTOFT LINDEKILDE
Loven anvendelig ved vurderingen af en international voldgiftaftales eksistens og gyldighed efter voldgiftslovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

2020

DANIEL SØRENSEN
Protection of Patent Advisors against Forcible Disclosure

2019

2018

2017

ANNE ISAKSEN
Arrest i skib med særligt fokus på arrest efter søloven nu og i fremtiden

KIRSTINE HVITFELDT POULSEN
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelser efter erstatningsansvarslovens § 10 -med inddragelse af Retslægerådet

2016

LINE FRØKJÆR KRISTENSEN
Arbitrabilitet - en undersøgelse af i hvilket omfang konkurrence- og immaterialretlige krav finds egnet til voldgiftsbehandling

2015

FREDERIK STENTEBJERG
Voldgiftsdommeres inhabililtet som uforenelig med ordre public

2014

2013

JAKOB MØRK CHRISTIANSEN
Dispute Resolution Chamber - FIFA's tvistløsningsnævn, med særligt fokus på arbejdsretlige tvister og kontraktuel stabilitet

CAMILLA BJØRSLEV PEDERSEN
Standpunktsrisiko

2012

THOMAS MØLBJERG DUEHOLM
Parternes fortrolighedsforpligtelse i international voldgift

JENS HAY PEDERSEN
Habilitetskrav til voldgiftsdommere

2011

2010

2009

2008

2007

ULRIK NIKOLAJSEN
Udviklingsretningen for mediation i Danmark - med særlig fokus på mediators rolle  

2006

SIGNE SUNDBØLL MADSEN
Meditation blandt mediatoruddannede advokater