Konkurrence-. udbuds-, statsstøtte- og markedsføringsret

Specialer inddelt efter årstal

2023

2022

CHRISTINA KASTBERG MADSEN og SIGNE BIRK NIELSEN
Horisontale aftaler om at begrænse eller tilbageholde udvikling af miljøvenlige teknologier i et EU-retligt perspektiv

2021

ISABELLA SHADEH WESTH
Markedsføring af lægemidler, sundhedsydelser og kosmetik - En juridisk analyse og sammenligning af reglerne for dokumentation og uforpligtende anprisninger

ANNE MAI BRUUN THUDE & STINE HAARBO JENSEN
Anvendelse af rammeaftaler i lyset af EU-Domstolens dom i sag C-216/17, Autoritá

BENJAMIN BASHARI
Vertikale begrænsninger i E-handelssektoren - I hvilket omfang kan leverandøren i et selektivt distributionssystem regulere forhandlernes online salg og markedsføring inden for rammerne af TEUF Artikel 101, med henblik på at beskytte sit brand image?

GRITH CECILIE JAKOBSEN
Brug af køn i reklamer

FREDERIK STORM THOMSEN
Forbrugerbeskyttelse på internettet med særlig fokus på børn og unges køb i computerspil  

2020

MIKKEL BONDE FANØ
Udnyttende misbrug af forbrugere i dataøkonomien – Når privatlivsbetingelser antager form som urimelige forretningsbetingelser

JULIE BAGGE LAUTRUP& KATHRINE AMDI AVNSBØL
Loyalitetsskabende rabatter

ASGER GRAM-HANSEN
Konsortiedannelser i lyset af vejstribesagen

JULIE SCHØIFFEL NIELSEN
Anvendelse af udbudsrettens bestemmelser om livscyklusomkostninger

CELINE ENGELBRECHT VON DER WEHL
Skjult reklame - Med særligt fokus på influenter på det sociale medie Instagram

KLARA DRASBÆK SCHIØNNING & KATHRINE MORTENSEN
Den konkurrenceretlige bedømmelse af konsortiesamarbejder - med særlig fokus på Vejmarkeringssagen

2019

KAREN-MARIE NIELSEN
“Transparensparadokset” “Om samspillet mellem konkurrence- og udbudsretten” De konkurrenceretlige konsekvenser af den skærpede gennemsigtighed som følge af det vedtagne lovforslag i udbudslovens § 160  

2018

CAMILLA KJÆR BONNÉ BJERRE
Offentliggørelse af ordregivers evalueringsmetode - Rækkevidden af offentliggørelsesforpligtelsen i udbudslovens § 160

VICTORIA DYREHAVE RASMUSSEN
Leverandørens muligheder for at regulere forhandlerens salg og markedsføring på internettet i et selektivt distributionssystem - hvor går grænsen?

JIMMIE LYK LARSEN
Markedsføringslovens generalklausuler i 2017

2017

ANNA MELDGAARD PETERSEN
Anprisning af fødevarer

SEBASTIAN BECKER
Overvæltningsargumentets betydning i kartelerstatningssager

JENS AAKJÆR MADSEN
Handel med råvarederivater i det europæiske OTC-marked - En retlig analyse af den europæiske markedsregulering af råvarederivater, der handles »over-the-counter«

JONAS ANDERSEN og EMIL MELDGAARD
Adgang til væsentlige faciliteter - I et konkurrenceretligt og industriøkonomisk perspektiv

2016

DIANA BØJESEN
Agil softwareudvikling under den nye Udbudslov - En erhvervsøkonomisk og juridisk analyse af det agile udvikllngsparadigme i et udbudsretligt perspektiv

LINE FRØKJÆR KRISTENSEN
Arbitrabilitet - en undersøgelse af i hvilket omfang konkurrence- og immaterialretlige krav finds egnet til voldgiftsbehandling

ANN SOFIA FELDTMANN JØRGENSEN
Direkte og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring - Med særligt brug af samtykke og personoplysninger

KIA VEDEL LINDHOLM
Alternative finansieringsmuligheder til selskabslovens regler om lovlig selvfinansiering

MICHAEL TERKELSEN
Udbudsdirektivets modificering af in house-begrebet - juridiske og økonomiske overvejelser

KARINA MARGRETHE KRISTENSEN
Arbejdsgivers konkurrencebeskyttelse på sociale medier - når medarbejderen er forbundet med arbejdsgiverens kunder og forretningsforbindelse efter ansættelsesforholdets ophør

2015

ALEXANDER ENEVOLDSEN
Fortolkningen af til formål-kriteriet i konkurrenceretten

PATRICK BUSKBJERG
De generelle EU-princippers betydning for tildelingsfasen med særligt fokus på evaluering af tilbud

2014

LISE BRÆNDSTRUP
Parallelimport af lægemidler. Særligt med fokus på co-branding

PETER STENTOFT
Anvendeligheden af artikel 101 TEUF på sportslige anliggender, herunder særligt UEFA’s regler om “Financial Fair Play”

2013

HARALD SØNDERGAARD
Sammenlignende reklame

MILLE RUDBECK-THOMSEN
Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame - med primært fokus på Google AdWords.docx

LISE ELISABETH JENSEN
Uanmodet henvendelse på de sociale medier - En analyse af forbrugerens retsstilling samt forslag til forbedring heraf

ASTRID LINDBERG NORS
Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler 

2012

VIVIAN JACOBSEN
Konkurrencepræget dialog - En analyse af Udbudsdirektivet art.29

JASPER KLOSTER PINGEL
Ophavs‐ og markedsføringsrettens beskyttelsessfære 

2011

KRISTIAN PEDERSEN
Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis 

2010

METTE HØGH
Udviklingen af den i retspraksis skabte udvidede inhouse regel

RASMUS HORSKJÆR NIELSEN
Den udbudsretlige erstatning

MARIA NIELSEN
Tying og bundling under TEUF artikel 102 -Med særlig fokus på betydningen af Microsoft-sagen og offentliggørelsen af Vejledningen 

2009

LISE LADEGAARD
Anticompetitive abuse of government regulations and procedures for patent extension and marketing authorisations - seen in the light of the Commission's decision in AstraZeneca

PERNILLE SKOVGAARD MØLLER
Rådgiverinhabilitet i forbindelse med offentlige udbud

2008

TRINE DALL
Udbudsretlige in-house kontrakter