Entreprise- og byggeret

Specialer inddelt efter årstal

2023

2022

AMALIE MARIE AUGUST MADSEN
Valg af materiale: Entreprenørens mulighed for at kræve merbetaling for uanmodede nødvendige ekstraarbejder, samt entreprenørens mulighed for at kræve tillægsvederlag ud fra et berigelsessynspunkt

2021

KRISTOFFER NØRHOLM HEDEGAARD & NIELS-KRISTIAN SCHØNFELDT TROELSEN
De retlige konsekvenser ved brugen af BIM i den danske bygge- og anlægssektor

CECILIE ANTHONY BERNO HALD
Direkte krav i entrepriseretlige tvister – før og efter AB 18

2020

2019

CAMILLA MOE THORUP
Valg af materiale: Entreprenørens mangelshæftelse i dansk og udenlandsk ret
(Choice of material: The contractor’s liability for defects in Danish as well as foreign law)

2018

ANDREAS RYE-ANDERSEN
Rådgiver- og entreprenørprojektering: Ydelse og ansvar

MAIKEN ROUSING VIUM
Entreprenørens mangelsansvar – aspekter af forældelse og passivitet

MICHAELA BUUR SCHÆFFER JUUL
Risiko- og ansvarsplacering ved brug af nye materialer og metoder i byggeri – med særligt fokus på udviklingsskader

FIE SCHMIDT JENSEN
Risk, Liabilities and uncertainties in Building Information Modelling

2017

2016

CAMILLA RASMUSSEN
En komparativ analyse af ansvarsregimet knock-for-knock og det almindelige culpa-ansvar i relation til offshore entreprisekontrakter

JANNE OVERGAARD ERLANDSEN
Behandling af entreprenørgarantier efter AB 92 - såvel ved entrepriseaftalens beståen som ved dennes ophævelse

FREDERIK VON FINTEL
Direkte krav i entreprise- og rådgiverforhold

2015

2014

JACOB NIM JØRGENSEN
Rådgiveransvar ved entreprise - herunder for forsinkelseskrav

2013

JENS LILLELUND HAMMER
Springende regres i entrepriseforhold

2012

RASMUS BJERRE BACH
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse efter AB 92 §24 - Med inddragelse af skandinavisk og anden international ret

2011

MARIA CHARLOTTE MADSEN
Virkningen af pkt. 20.1 i FIDIC’s standardvilkår sammenholdt med dansk og international ret

2010

MARTIN HØJBJERG KJÆR
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, når forsinkelsen skyldes:
bygherrens forhold, force majeure og andre udefrakommende forhold

2009

ANDERS GRØNBECH JØRGENSEN
Ulovlige byggetilladelser - en analyse