Social- og sundhedsret

Specialer inddelt efter årstal

2023

2022

2021

ISABELLA SHADEH WESTH
Markedsføring af lægemidler, sundhedsydelser og kosmetik - En juridisk analyse og sammenligning af reglerne for dokumentation og uforpligtende anprisninger

AMANDA AMDI THYBO CARLSEN
Test af arbejdstagere i lyset af covid-19 med fokus på lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19

LÆRKE FUTTRUP SKOVBO
Beviskravet for anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme i ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led

CECILIE MØRCH VINTHER
En juridisk analyse og vurdering af coronarestriktionerne over for plejehjemsbeboere som hjemlet og gennemført i medfør af § 12 c i ændringen af epidemiloven af 17. marts 2020 set i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8

FREDERIKKE HEILMANN SØRENSEN
Anerkendelse af psykiske erhvervssygdomme efter ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led. – Med udgangspunkt i anerkendelse af depression efter stresspåvirkninger

MAJA WÜRGLER HANSEN
Fastlæggelsen af lægers professionsnorm – betydningen af Sundhedsstyrelsens retningslinjer m.v.

2020

2019

MICHELLE LEGARTH IVERSEN og ANNE BJÆRGE HØJSAGER
Anvendelse og udbredelse af kunstig intelligens i medicobranchen og sundhedssektoren - Med fokus på den danske ansvarsregulering af kunstig intelligens

CARINA HAGEN ANDERSEN
Beviskravet for årsagssammenhæng i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

2018

SOFIE GADE SØNDERGAARD og LINETTE TREND SVENSTRUP
Plejefamiliers status som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende

2017

DITTE MARIE NIELSEN
Selvbestemmelse og samtykkekompetence for mindreårige i forhold til sundhedsfaglig behandling

METTE GRUNDAHL KRIGGER
Tvangsindgrebsmuligheder over for svært psykisk syge patienter med en udadreagerende adfærd - med fokus på personalets sikkerhed

2016

2015

2014

ANN KRISTIN GRANLI
Psykiatrilovens tvangsdefinition - Med fokus på de varigt inhabile patienters retsstilling efter reglerne om samtykke i sundhedsloven 

2013

HANS JØRGEN LASSEN
Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn

MARTIN FREY OLESEN
De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres 

2012

STINE ØRUM LUK
Ansvarsgrundlaget i § 20, stk. 1, nr. 1-4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med fokus på nr. 1 og nr. 4

IBEN BUNDGAARD JACOBSEN
Ligebehandling på arbejdspladsen - med særligt henblik på graviditet og fertilitetsbehandling

PERNILLE LOPDRUP HELLES
BONUS - tildeling af bonus i pensionsaftaler 

2011

2010

2009

METTE KALHØJ
Action Plan in practice 

2008

CAMILLE BECH-JENSEN & METTE WÜTHRICH
Patientens retsstilling - udvalgte problemstillinger, herunder særligt om beviskravet for årsagssammenhæng