Immaterialret

Specialer inddelt efter årstal

2023

2022

SARA KECECI
Komparativ analyse af den ophavsretlige retsstilling i e-sport i Danmark og USA

2021

2020

DANIEL SØRENSEN
Protection of Patent Advisors against Forcible Disclosure

SØREN FUR BOJE
Dansk CFC-beskatning af immaterielle aktiver

2019

MARI NOTTELMANN ANDERSEN
Den digitale ophavsret - Med særligt fokus på det sociale medie Facebook

STEFAN SCHLOTT HANSEN
Formidleransvar for ophavsretlige krænkelser på internettet

2018

JACOB NØRHOLM ESBENSEN
Ophavsretlig beskyttelse af brugskunst - med særligt fokus på EU-rettens betydning for den danske retstilstand

2017

CHRISTINA NEDERGAARD STRØM KRISTENSEN
De absolutte registreringshindringer ift. 3D-varemærker i EU

NINA SIMONI VESTERGAARD PEDERSEN
Ansattes ophavsrettigheder til værker frembragt i ansættelsesforhold - et spændingsfelt mellem ophavsret og ansættelsesret

2016

LINE FRØKJÆR KRISTENSEN
Arbitrabilitet - en undersøgelse af i hvilket omfang konkurrence- og immaterialretlige krav finds egnet til voldgiftsbehandling

KATHRINE MEHLSEN SØNDERGAARD og NICOLAI HUUS ANDERSEN
Erstatning og vederlag for krænkelse af immaterielle rettigheder

2015

MONICA VINBERG HANSEN
Formidleransvar ved ophavsretlige krænkelser på internettet

JAKOB KNUDSEN
Streaming af musik - En retlig kvalifikation af streaming af musik 

2014

BIRGITTE THUSING
Pressens videregående citatret - En analyse af retsgrundlaget og retspraksis for mediernes særlige citatret

LISE BRÆNDSTRUP
Parallelimport af lægemidler. Særligt med fokus på co-branding

ANDREAS RIX
Konsumption af eksemplarspredningsretten – en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft) 

2013

RASMUS NØRBY THISTED
Linking: En retlig kvalifikation af liking i forbindelse med ophavsretskrænkelser på internettet

TIMM BRAUN
Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår

MILLE RUDBECK-THOMSEN
Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame - med primært fokus på Google AdWords.docx 

2012

DORTHE GRAVGAARD
Ophavsretlig beskyttelse af duft og gastronomi
Med fokus på den beskyttelse som tilbydes under Bernerkonventionen i Europa og USA

DITTE SKANSE HINGE
OPHAVSRETLIG BESKYTTELSE AF MØBLER - en analyse af den private og kommercielle udnyttelsesret af engelske kopimøbler på dansk territorium

SARAH GAHRN MØLLER
Særprægsbedømmelsen: En kritisk analyse af EU-Domstolens praksis i relation til oprindeligt og indarbejdet særpræg

JASPER KLOSTER PINGEL
Ophavs‐ og markedsføringsrettens beskyttelsessfære 

2011

JORIS ANDERSEN
Varens form som varemærke 

2010

RASMUS DALGAARD LAUSTSEN
The principle of keeping free within EU Trade Mark Law

JESPER LAURSEN
Ansvarssubjektet ved krænkelser over internettet

RANDI THEILL CHRISTIANSEN
Open source og dansk ret -En gennemgang af de aftaleretlige og ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til open source licenser 

2009

JENS RØJMER SØNDERGAARD
Musik fra automatikkeyboards i et ophavsretligt perspektiv 

MORTEN BALZER HEIDE
Strafferetlig sanktionering af ophavsrettigheder

2008

EVA BANG-OLSEN
Ikke-angrebsforpligtelser i patentlicensaftaler