Digitalisering og persondata

Specialer inddelt efter årstal

2023

ANNE MUURHOLM PETERSEN
Adgang til arbejde – brug af algoritmer og kunstig intelligens i rekruttering

2022

2021

KRISTOFFER NØRHOLM HEDEGAARD & NIELS-KRISTIAN SCHØNFELDT TROELSEN
De retlige konsekvenser ved brugen af BIM i den danske bygge- og anlægssektor

SARA SARMANLU
Internationale dataoverførsler – Tredjelandes opnåelse af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau

JULIE LUNDKVIST ANDREASEN
Placering af dataansvar ved brug af tillidsrepræsentanter

MICHELLE BECH HANSEN
Udvikling af automatiserede sagsbehandlingssystemer og systemudviklingsmetoder - En juridisk og erhvervsøkonomisk analyse af udviklingsarbejdets tilrettelæggelse

RASMUS WITTRUP LAURSEN
Behandling af personoplysninger ved køb og salg af virksomheder

FREDERIK STORM THOMSEN
Forbrugerbeskyttelse på internettet med særlig fokus på børn og unges køb i computerspil

2020

MIKKEL BONDE FANØ
Udnyttende misbrug af forbrugere i dataøkonomien – Når privatlivsbetingelser antager form som urimelige forretningsbetingelser

JOHAN JAKOBSEN PETERSEN og SARAH-KIRSTINE BANG HOLM
Retlige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - Udvalgte spørgsmål med særligt henblik på databeskyttelse

2019

GRÍMUR SUNDSTEIN PETERSEN & MATHIAS GRUBE RAAHAUGE
Beskatning af digitale faste driftssteder

MICHELLE LEGARTH IVERSEN og ANNE BJÆRGE HØJSAGER
Anvendelse og udbredelse af kunstig intelligens i medicobranchen og sundhedssektoren - Med fokus på den danske ansvarsregulering af kunstig intelligens

MARI NOTTELMANN ANDERSEN
Den digitale ophavsret - Med særligt fokus på det sociale medie Facebook

STEFAN SCHLOTT HANSEN
Formidleransvar for ophavsretlige krænkelser på internettet

2018

MARCUS ANDREAS JENSEN
Placering af dataansvar

MAGNUS NØRGAARD SØRENSEN
Platformsøkonomien og arbejdsskadesikringsloven

FREDERIKKE SCHLITTERLAU og JULIE ENØ JENSEN
Agilitet i implementering af persondataforordningen - En juridisk og erhvervsøkonomisk analyse af databeskyttelse gennem design under en agil tilgang

LARS FROSTHOLM
Fake news og ytringsfriheden

SUSY DELEURAN
DPO’ens kvalifikationer, uafhængighed og funktioner

HANY DUGHAIM
Internationale persondataoverførsler - en bedømmelse af privacy shields konformitet med persondataforordningen

2017

BENT BRO MILTERSEN
Dataansvarlig eller databehandler – med særligt fokus på advokater

KASPER BILDE NIELSEN
Databehandleren i nugældende og fremtidig persondataret

MAKAR HOLST
Internationale persondataoverførsler

ANNE BRØNDUM & NINA WONSBECK
Medarbejderens retsstilling i den digitale verden - I et juridisk og økonomisk perspektiv

2016

PERNILLE DØSSING ELMSTRØM
Elektronisk overvågning på arbejdspladsen

AMALIE HØJRUP PEDERSEN
Medarbejderen i den digitale verden - med fokus på arbejdsgiverens kontrolbeføjelse

DIANA BØJESEN
Agil softwareudvikling under den nye Udbudslov - En erhvervsøkonomisk og juridisk analyse af det agile udvikllngsparadigme i et udbudsretligt perspektiv

ANN SOFIA FELDTMANN JØRGENSEN
Direkte og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring - Med særligt brug af samtykke og personoplysninger

2015

2014

2013

LISE ELISABETH JENSEN
Uanmodet henvendelse på de sociale medier - En analyse af forbrugerens retsstilling samt forslag til forbedring heraf (it-ret)

2012

2011

2010

INGE THERESE BILGRAV JENSEN
Privatlivskrænkelser på internettet (it-ret)

2009

MARIE SKJØDT LAURIDSEN
Databasebeskyttelse i Danmark (it-ret) 

PERNILLE KIRK ØSTERGAARD
Grænseoverskridende behandling af persondata og dataoverførsler til tredjelande med fokus på særlige reguleringsformer beregnet til den private sektor 

2008

2007

HELENE VINTEN MADSEN
Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester - Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere (it-ret)