Konkurs- og insolvensret

Specialer inddelt efter årstal

2023

MALENE FRIIS BJERREGAARD
Hæftelse for medarbejderforpligtelser ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra en virksomhed under rekonstruktions- eller insolvensbehandling 

EMILIE TOFTEGAARD FUNDING
Speciel kuratorinhabilitet med fokus på kurators tilknytning til skyldneren

KRISTIAN A.G. MIKKELSEN
Udpegning af kurator set i lyset af nyere retspraksis

2022

2021

CAMILLA HJØRNGAARD SØRENSEN
Retstilstanden i 2021 for ledelsens erstatningsansvar i pengeinstitutter for tabsgivende beslutninger

PHILIP VEJBY AALUND KRISTENSEN
Erstatningskrav i gensidigt bebyrdende aftaler i konkurs og rekonstruktion

2020

ASKE PEDERSEN og LOUISE JØRGENSEN
Retsstillingen mellem panthaver og de øvrige kreditorer i konkursboet med fokus på boets bestyrelse og afhændelse af fast ejendom

2019

TEJ VINBERG
Konkurslovens stemmeregler i lyset af retlig interesse 
(Voting rules of the Danish Bankruptcy Act in context of cause of action)  

2018

MIKKEL LEOPOLD BERG-BINAU
Interkreditoraftaler - En retlig analyse af interkreditoraftalers holdbarhed og hensigtsmæssighed i konkurs

MAJA ROSENKRANTZ SØRENSEN
Håndtering af medarbejderforpligtelser ved overdragelse af insolvente virksomheder – i lyset af C-126/16 Smallsteps

2017

JACOB GOUL SØRENSEN
Virksomhedshedspant i konkurs - En retlig analyse af kurators angrebsmuligheder med særlig henblik på omstødelse og ”skjult” tiltrædelse

2016

2015

DITTE SIMONSEN
Omstødelse af modregninger ved skyldners konkurs

SIMON BREINING
Kuratorinhabilitet 

2014

2013

2012

JACOB NØRKJÆR PEHRSON
Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion 

2011

2010

2009

2008

AGNETE BRUS KRUSELL
Lov om Lønmodtagernes Garantifond - særligt dens samspil med konkurslovenes regler 

2007

2006

2005

2004

2003

2002

CHRISTIAN DAHL HESTHAVEN
Netting i insolvensretligt perspektiv