Konkurs- og insolvensret

Specialer inddelt efter årstal

2023

KRISTIAN A.G. MIKKELSEN
Udpegning af kurator set i lyset af nyere retspraksis
 

2022


2021

CAMILLA HJØRNGAARD SØRENSEN
Retstilstanden i 2021 for ledelsens erstatningsansvar i pengeinstitutter for tabsgivende beslutninger

PHILIP VEJBY AALUND KRISTENSEN
Erstatningskrav i gensidigt bebyrdende aftaler i konkurs og rekonstruktion
 

2020

ASKE PEDERSEN og LOUISE JØRGENSEN
Retsstillingen mellem panthaver og de øvrige kreditorer i konkursboet med fokus på boets bestyrelse og afhændelse af fast ejendom


2019

TEJ VINBERG
Konkurslovens stemmeregler i lyset af retlig interesse 
(Voting rules of the Danish Bankruptcy Act in context of cause of action)  
 

2018

MIKKEL LEOPOLD BERG-BINAU
Interkreditoraftaler - En retlig analyse af interkreditoraftalers holdbarhed og hensigtsmæssighed i konkurs

MAJA ROSENKRANTZ SØRENSEN
Håndtering af medarbejderforpligtelser ved overdragelse af insolvente virksomheder – i lyset af C-126/16 Smallsteps
 

2017

JACOB GOUL SØRENSEN
Virksomhedshedspant i konkurs - En retlig analyse af kurators angrebsmuligheder med særlig henblik på omstødelse og ”skjult” tiltrædelse
 

2016


2015

DITTE SIMONSEN
Omstødelse af modregninger ved skyldners konkurs

SIMON BREINING
Kuratorinhabilitet 
 

2014


2013


2012

JACOB NØRKJÆR PEHRSON
Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion 
 

2011


2010


2009


2008

AGNETE BRUS KRUSELL
Lov om Lønmodtagernes Garantifond - særligt dens samspil med konkurslovenes regler 
 

2007


2006


2005


2004


2003


2002

CHRISTIAN DAHL HESTHAVEN
Netting i insolvensretligt perspektiv