Obligationsret (almindelig)

Specialer inddelt efter årstal

2023

MARIA FÆRGE PEDERSEN
The Borders Between the CISG and Domestic Law on Issues of the Validity of the Contract - An Examination of the Validity Exception in Article 4(a) CISG Illustrated by Mistake and Fraud

THOR STORGAARD NØRSKOV
Misbrug af digital signatur til låneoptagelse 

MATHIS BOEL OLESEN
Anvendelsen af aftalelovens § 36 i erhvervsforhold 

JULIE SKOVBO ERHARDSEN
Carrier liability in multimodal contracts of carriage: The multimodal choice of law issue 

2022

MATHIAS LINDEGAARD SPONHOLTZ
En komparativ analyse af det aftaleretlige tilbuds kendetegn og dets bagvedliggende principper efter AFTL hhv. CISG

2021

NIELS KRISTEN YDE TANG
Private equity-fondes prospektansvar

RASMUS WITTRUP LAURSEN
Behandling af personoplysninger ved køb og salg af virksomheder

2020

STINE MATHILDE EGGERS
Hardship within the scope of the CISG

LUKAS CALLESEN
Mindreåriges samtykkekompetence – i et formueretligt perspektiv

2019

LISBETH LOUISE KRISTENSEN
Kautionistens retsstilling ved kreditorskifte i hovedforholdet

KRISTINA FAUSING KYLKJÆR
The applicability of the CISG on transactions of software

2018

DANNA ZHANG
Transport af kommanditisters resthæftelse

EZGI PELIN GOUL KILINÇ ANDERSEN
Forbrugerbeskyttelse ved betalingstransaktioner i forbindelse med fjernsalg - En analyse af reglerne om charge back i betalingslovens § 112

2017

RIKKE ROBSAHM HANSEN
En komparativ analyse af gyldigheden af ejendomsforbehold i bunkeroliebranchen under henholdsvis dansk og engelsk ret

2016

FREDERIK VON FINTEL
Direkte krav i entreprise- og rådgiverforhold

2015

2014

2013

2012

LONE MAI TRUELSEN
Abstraktionsprincippet og konsensusprincippet
En komparativ analyse af det tyske abstraktionsprincip og det danske konsensusprincip

BIRGITTE KJER CHRISTENSEN
Ansvarlig lånekapital - særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning

KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN
Ansvarsregulering i obligationsretten - primært med fokus på køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb 

KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN
Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb

ANJA HELENA HORNSHØJ
Produktansvar efter CISG og konkurrerende erstatningsretlige krav

2011

MARIA CHARLOTTE MADSEN
Virkningen af pkt. 20.1 i FIDIC’s standardvilkår sammenholdt med dansk og international ret

KNUD HOUGAARD
Springende regres – særligt for fast ejendom og løsøre

2010

METTE BYGUM
Extension and Limitation of the Buyer's Right to avoid the Contract under the CISG

2009

2008

SIGNE MORGENSTJERNE
Ansvarsfraskrivelser i transport

2007

2006

2005

2004

2003

2002

PETER BALLE
Underpant i løsøre- forholdet til 3. mand

MARTIN LAURSEN
Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven