Social- og sundhedsret

Specialer inddelt efter årstal

2020

KATHRINE KJÆR BRANDT
Dokumentationskrav i kausalitetsvurderingen - med fokus på den tidsmæssige sammenhæng mellem ulykkestilfældet og den lægefaglige dokumentation samt anden mulig dokumentation


2019

MICHELLE LEGARTH IVERSEN og ANNE BJÆRGE HØJSAGER
Anvendelse og udbredelse af kunstig intelligens i medicobranchen og sundhedssektoren - Med fokus på den danske ansvarsregulering af kunstig intelligens

CARINA HAGEN ANDERSEN
Beviskravet for årsagssammenhæng i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet


2018

SOFIE GADE SØNDERGAARD og LINETTE TREND SVENSTRUP
Plejefamiliers status som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende


2017

DITTE MARIE NIELSEN
Selvbestemmelse og samtykkekompetence for mindreårige i forhold til sundhedsfaglig behandling

METTE GRUNDAHL KRIGGER
Tvangsindgrebsmuligheder over for svært psykisk syge patienter med en udadreagerende adfærd - med fokus på personalets sikkerhed

 

2016

 

2015

 

2014

ANN KRISTIN GRANLI
Psykiatrilovens tvangsdefinition - Med fokus på de varigt inhabiie patienters retsstilling efter reglerne om samtykke i sundhedsloven 

2013

HANS JØRGEN LASSEN
Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn

MARTIN FREY OLESEN
De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres 

2012

STINE ØRUM LUK
Ansvarsgrundlaget i § 20, stk. 1, nr. 1-4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med fokus på nr. 1 og nr. 4

IBEN BUNDGAARD JACOBSEN
Ligebehandling på arbejdspladsen - med særligt henblik på graviditet og fertilitetsbehandling

PERNILLE LOPDRUP HELLES
BONUS - tildeling af bonus i pensionsaftaler 

2011

 

2010

 

2009

METTE KALHØJ
Action Plan in practice 

2008

CAMILLE BECH-JENSEN & METTE WÜTHRICH
Patientens retsstilling - udvalgte problemstillinger, herunder særligt om beviskravet for årsagssammenhæng