Kvalifikationer og ansøgning

Krav til ansøgerne

 • Adgangskravet til elitemodulet er et karaktergennemsnit på 7,5 på den juridiske bacheloruddannelse.
 • Studerende, der først bliver bachelorer i vinteren 2023/24, har mulighed for at søge, hvis der gennemføres en 2. ansøgningsrunde. Dette sker kun, hvis der ikke er nok kvalificerede ansøgere i 1. runde, men det dog vurderes som sandsynligt, at modulet oprettes. Se nærmere nedenfor.

For ansøgere til 1. runde:

 • Ansøgninger modtages i perioden 1.-5. november 2023. Sidste ansøgningsfrist er således 5. november 2023.
 • Blandt ansøgerne med det anførte karaktergennemsnit sker der en individuel bedømmelse af den enkeltes kvalifikationer. Karaktergennemsnittet har også betydning her, men der lægges tillige vægt på andre kvalifikationer, så som relevant arbejdserfaring og motivation.
 • Klart kvalificerede ansøgere optages uden samtale, og der holdes samtaler med de ansøgere, der opfylder karakterkravet, men som ikke umiddelbart er klart kvalificerede.
 • Ansøgningen (se ansøgningsskema i højremenuen) sendes pr. e-mail med vedhæftede bilag (pdf- eller wordfiler) til  elitemodulet@law.au.dk.
 • Er du tilmeldt og optaget på kursusfag i foråret 2024, gives der dispensation, således at du bliver afmeldt disse ved optagelse på Elitemodulet.
 • For at være sikker på at blive optaget på tre kursusfag, uanset om du bliver optaget på Elitemodulet eller ej, kan du i den ordinære 1. tilmeldingsrunde tilmelde dig tre kursusfag. Bliver du optaget på Elitemodulet, bliver du frameldt de tre kursusfag.

For ansøgere til 2. runde:

 • Hvis du består bacheloreksamen til vinter og allerede nu ved, at du vil ansøge om optagelse på elitemodulet i 2. runde (medio/ultimo januar 2024), er du meget velkommen til at sende en interessetilkendegivelse (uden bilag) allerede nu. Det vigtige er dog:
  • at du husker at søge evt. andre kursusfag til foråret.
  • at du husker at indsende en egentlig ansøgning med bilag inden for den frist, der bliver annonceret for 2. runde.