Eksterne censorer

På Juridisk Institut er der tilknyttet to censorkorps, ét for jurauddannelsen - bachelor i jura/cand.jur. - og et andet for erhvervsjurauddannelserne - HA(jur.), cand.merc.(jur.) og cand.merc.aud.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Juridisk Institut. 

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Censorer til HA(jur.)/cand.merc.(jur.), cand.merc.aud. og HD

Alle eksterne censorer allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at censorer jævnligt opdaterer kontaktinformationer samt kompetenceområder i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, skal den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse  i kursuskataloget. Det er tilsvarende vigtigt, at man forud for accept sikrer sig, at man har læst evt. bemærkninger til den enkelte eksamen, f.eks. i forhold til særlige kvalifikationer.

Vigtige links

Administrativ kontaktperson 

- Ordinær eksamen/reeksamen/HD: Linda Andersen

- Bachelorprojekt HA(jur.) samt specialer cand.merc.(jur.) og cand.merc.aud.: Linda Andersen

Censorer til cand.jur.

Alle eksterne censorer bestilles til eksamen gennem det juridiske censorallokeringssystem: https://jura.censor-it.dk/

Det er derfor vigtigt, at censorer jævnligt opdaterer kontaktinformationer samt kompetenceområder i Censor-IT.

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, skal den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget. Det er tilsvarende vigtigt, at man forud for accept sikrer sig, at man har læst evt. bemærkninger til den enkelte eksamen, f.eks. i forhold til særlige kvalifikationer.

Andre vigtige links

Studieordninger og bekendtgørelser

Censorbeskikkelse

Administrationen af Censorkorpset for Jurauddannelsen har bedt os gøre opmærksom på, at perioden for ansøgning om beskikkelse og genbeskikkelse som censor ved de juriske universitetsuddannelser startede mandag den 23. august 2021 og slutter den 10. oktober 2021. Se opslag fra censoradministrationen.

Censorer til cand.jur. specialer

Censorer bestilles af instituttet via censorallokeringssystemet: https://jura.censor-it.dk/


Vigtige links

Læringsmål for specialer

Administrativ kontaktperson: Pia Schytz

Digitale eksamener: Wiseflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver og mundtlige prøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om Wiseflow og hvordan du får adgang til systemet på
https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/digital-eksamen-wiseflow/bedoemmer/

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du kan se skemaer osv. herunder – afregning sker automatisk efter karakterafgivelse via din NEM-konto.

Instituttets retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Der refunderes udgifter til billigste offentlige transportmiddel eller til benyttelse af egen bil til rejsen, hvis offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt og tidsmæssigt synspunkt.

Vær opmærksom på, at der kun ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved afstande på minimum 25 km hver vej. 

Det anbefales at Letbanen benyttes mellem Aarhus Banegård og universitetsparken, da dette er den billigste løsning. 

Taxakørsel refunderes kun i de tilfælde, hvor det af tidsmæssige årsager er nødvendigt for at nå frem til tiden og offentlig transport ikke er mulig. Det skal af taxakvitteringen fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt samt hvorfor taxa er anvendt.

På censorrejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takst), dog således at gratis måltider under opholdet medfører reduktion i time- og dagpengene.

Rejseafregningsblanket til rejser ud over 24 timer (husk anføre måltider modtaget)

Hotelværelse refunderes kun, hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet. Se oversigten over administrative kontaktpersoner i højre kolonne.

Der henvises til cirkulære om tjenesterejseaftalen samt det til enhver tid gældende cirkulære om satsregulering for tjenesterejser, hvoraf relevante satser for rejseudgifter fremgår.

Refusion af rejseudgifter generelt

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Find vej / parkering

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Der er fra 1. november 2023 indført betalingsparkering i en del af Universitetsparken. Her skal du fremover registrere din parkering i en parkeringsapp fremfor at sætte P-skiven. Du parkerer dog gratis de første 2 timer, når du har registreret din parkering, og derefter trækkes et beløb hver time. Timeprisen afhænger af tidspunktet.

Du kan se mere om parkeringsregler og parkeringsapps på de nye P-skilte, som sættes op i Universitetsparken – eller besøge Aarhus Kommunes side om Parkering i Aarhus.

Har du behov for parkering i forbindelse med en eksamination, kan du kontakte din administrative kontaktperson og få din bil registreret til gæsteparkering.

Kontaktpersoner

HA(jur.), cand.merc.(jur.), cand.merc.aud. og HD

Bachelorprojekt HA(jur.), specialer cand.merc.(jur.)/cand.merc.aud.

Specialer på cand.jur.