Efter-/videreuddannelse

Juridisk Institut udbyder p.t. følgende efter- og videreuddannelser:
 

Læs mere om enkeltfag og tompladsordning her.