Fag og undervisning

Fokus er rettet mod advokatbranchen

Fagene i Elitemodulet er alle udviklet i samarbejde med de medvirkende advokatfirmaer, som sikrer, at indholdet er rettet mod advokatsektoren. Dog viser mange andre arbejdsgivere også stor interesse for de studerende fra Elitemodulet.

Gæstelærere og seminar hos advokaterne

Ud over de interne lærerkræfter deltager udvalgte gæstelærere med deres speciale. Gæstelærerne formidler en praktisk tilgang til emnerne og giver indblik i den juridiske virkelighed, hvilket skaber en fed dynamik i sammenspil med underviserne fra instituttet.

En del af undervisningen foregår på længere seminarer, hvor undervisningen er af 6-7 timers varighed og i stor udstrækning foregår hos de medvirkende advokatfirmaer.

Der forventes en aktiv deltagelse i undervisningen, og deltagerne må forvente at skulle fremlægge og argumentere i udvalgte sammenhænge.

Fagpakken og fagenes placering

Elitemodulet består af 3 fag:

  1. Udvidet dansk og international insolvensret
  2. Samarbejde i selskabsform
  3. Erhvervsjuridisk opgave er en seminaraktivitet, hvor opgaven stilles ultimo januar

Der er reserveret en række uger til vejledning og skrivning af opgaven, men da opgaven stilles ultimo januar, kan kildesøgning, problemafgrænsning mv. allerede påbegyndes fra dette tidspunkt.

Bedømmelsen sker alene på baggrund af den skriftlige opgave, men de studerende modtager undervejs en mundtlig feedback på opgaven. Hvis opgaven i Juridisk responsumskrivning skrives på engelsk, opfylder den kravet om et engelsksproget valgfag på jurastudiet.

Studietur

Der planlægges en studietur som en del af forløbet, men noget endeligt tilsagn herom kan ikke gives p.t. De studerende må selv bestille og bekoste rejsen, mens hotelophold forventes at kunne blive finansieret fra anden side.

Bogindkøb

Udgifterne til bogindkøb på Udvidet dansk og international insolvensret og Samarbejde i selskabsform må forventes at ligge på et lidt højere niveau end til sædvanlige kursusfag. Det anbefales, at man ikke indkøber bøger, førend man dels har et endeligt tilsagn om optagelse på elitemodulet, dels har drøftet spørgsmålet med underviseren.

Fagbeskrivelser

Nedenfor finder du links til uddybende beskrivelser af Elitemodulets tre fag: