Samarbejdspartnere

Juridisk Institut samarbejder såvel nationalt som internationalt med en række virksomheder, institutioner, universiteter og andre uddannelsessteder.

Det er en del af vores målsætning at øge samarbejdet med såvel nuværende som andre samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere i Danmark

De nationale samarbejdsaftaler vedrører blandt andet en række konkrete projekter, hvor samarbejdet er en naturlig del af projekterne.

Som led i instituttets uddannelse af erhvervsforskere er der indgået samarbejdsaftaler med:

Samarbejdspartnere ved processpil

I forbindelse med processpillet Vis Moot er der indgået en samarbejds- og sponsoraftale med Gorrissen Federspiel.

Og tilsvarende har instituttet indgået et samarbejde med Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith omkring processpillet Hugo Sinzheimer Moot.

Internationale samarbejdspartnere

Juridisk Institut deltager i netværkssamarbejde med:

Desuden har vi et udbygget samarbejde med:

Juridisk Institut har desuden aftaler om studenterudveksling under det EU-finansierede Socrates-program og Nordplus-programmet, som er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Vi deltager endvidere i et forskningsprojekt om civilretligt samarbejde i EU.