Natalie Videbæk Munkholm optaget på opmandslisten for faglige voldgiftsretter

Lektor Natalie Videbæk Munkholm fra Juridisk Institut, Aarhus BSS, er fra 2023 optaget på opmandslisten.

De faglige voldgiftsretter er en særlig domstol til afgørelse af uenigheder om fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster. De faglige voldgiftsretter er en central del af det fagretlige system i Danmark, som på grund af dens særlige kompetencer, et relativt hurtigt sagsforløb samt tæt involvering af overenskomstparterne selv er med til at understøtte Den Danske Model.

En lang række sager afgøres ved Faglig Voldgift, f.eks. om korrekt aflønning, misbrug af ledelsesretten, arbejdstid og overarbejde, vilkår for udenlandsk arbejdskraft, virksomhedsoverdragelser, og tillidsrepræsentanters vilkår.

Afgørelser offentliggøres på arbejdsrettens hjemmeside.

En faglig voldgiftsret består normalt af fem medlemmer – en opmand, der udpeges af Arbejdsretten formand samt fire andre medlemmer, to udpeget af lønmodtagersiden og to udpeget af arbejdsgiversiden. Opmanden fungerer som rettens formand.

Opmænd kan udpeges fra en nærmere afgrænset liste af dommere. Personer på listen fastlægges af Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra de relevante organisationer og myndigheder og de ordinære dommere i Arbejdsretten i samarbejde med Arbejdsrettens formandskab. I 2022 blev der udpeget opmænd i 149 sager og i 2021 i 188 sager.

Se hele opmandslisten og læs mere om udpegning af opmænd

”Aarhus Universitet har en lang tradition for at gøre sig gældende inden for det kollektivarbejdsretlige fagområde – både med forskning, undervisning og i praksis, og har helt tilbage fra Knud Illums tid været repræsenteret på opmandslisten. Jeg er enormt stolt af, at parterne og arbejdsrettens formandskab har indstillet mig til listen,” fortæller Natalie Videbæk Munkholm.

Yderligere oplysninger hos
Natalie Videbæk Munkholm
Mail: nvm@law.au.dk
Tlf.: 30427842