EAPIL 2022

Konference om International privatret på Aarhus BSS samler teoretikere og praktikere fra hele Europa for at diskutere den internationale privatret i Europa og de udfordringer, som blandt andet tiltagende digitalisering og fragmentering medfører.

23.03.2021 | Linda Andersen

Dato tor 02 jun lør 04 jun
Tid 10:00    15:00
Sted

De grænseoverskridende privatretlige forhold er konstant stigende, hvilket gælder både erhvervsforhold og private forhold som for eksempel international handel og familiemæssige relationer.

Både private borgere og virksomheder har i højere grad brug for klarhed omkring værneting og lovvalg. Dette retsområde har siden Amsterdam-traktaten 1999 været i fokus i EU, hvor adskillige nye retsakter har set dagens lys. De forskellige EU-retsakter, internationale konventioner og nationale reguleringer rejser en række spørgsmål som praktiserende jurister og myndigheder bør kende til og være opmærksomme på.

På grund af coronavirus er konferencen udskudt til 2-4. juni 2022 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og er samtidig den første konference i rammen af The European Association of Private International Law (EAPIL), som er grundlagt i 2019 og bliver endeligt etableret i forbindelse med afholdelsen af konferencen i 2022 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Konference
Tags: Private international law, EU, international trade