Ph.d. forsvar: Tilsyn i forvaltningen - Den ulovbestemte tilsynspligt i over-/underordnelsesforhold samt på tværs i ministerialsystemet

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 23. maj 2024,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, bygning-lokale 1342-455

Morten Fristrup Schou forsvarer torsdag d. 23. maj 2024 kl. 13-16 sin ph.d. afhandling

Titel/emne for forsvaret

Tilsyn i forvaltningen - Den ulovbestemte tilsynspligt i over-/underordnelsesforhold samt på tværs i ministerialsystemet

Bedømmelsesudvalg

  • Højesteretspræsident, dr.jur., Jens Peter Christensen (formand)
  • Professor, dr.jur. Eivind Smith, Oslo Universitet
  • Professor Louise Halleskov, Aarhus Universitet