Skatteforvaltning, -kontrol og -strafferet

2015

  • Jan Pedersen: Konfiskation og beslaglæggelse i skattestrafferetten - TfK 2013.509 Ø og UfR 2014.707 Ø, SR-Skat 2015.129 s. 129-136.
  • Jan Pedersen: Simpel og grov uagtsomhed i skattestrafferetten og i skatteforvaltningsretten, SR-Skat, 2015.160 s. 160-169.
  • Jan Pedersen: Kommentarer til aktuelle strafferetlige domme, SR-Skat, Vol. 2015, Nr. 5/6, SR 2015.259, s. 259-266.
  • Jan Pedersen: Omgåelse og misbrug i skatteretten før, nu og i fremtiden, Den Evige Udfordring: omgåelse og misbrug i skatteretten, red./Jakob Bundgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Niels Winther-Sørensen, København: Ex Tuto Publishing, 2015, s. 107-133.

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011