Personbeskatning

2017

  • Inge Langhave Jeppesen: Dødsbobeskatning – i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, Jurist- og økonomforbundets forlag
  • Inge Langhave Jeppesen: Dødsbo og udlæg med succession - om værdiansættelsen af passivposten og om afgrænsningen af SKAT’s og skifterettens ansvarsområder, SR-Skat 2017.72

 

2016

 

2015

  • Jan Pedersen, Malene Kerzel, Claus Hedegaard Eriksen og Jane Ferniss: Skatteretten 1, 7. udgave, Karnov Group.
  • Inge Langhave Jeppesen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-Skat 2015.85

 

2014

  • Inge Langhave Jeppesen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-Skat 2014.10

 

2013

 

2012

  • Malene Kerzel: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-skat 2012.166.
  • Inge Langhave Jeppesen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-Skat 2012.297

 

2011

  • Inge Langhave Jeppesen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-Skat 2011.123
  • Inge Langhave Jeppesen: Skatteretlige overraskelser - for ugifte samlevende, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, p. 95-108, Jurist- og økonomforbundets forlag