Moms og afgifter

2016

 • Henrik Steensgaard og Dennis Ramsdahl Jensen: Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv, Festskrift til Björn Westberg, red./stefan Olsson; Eleonor Kristoffersson; Pernilla Rendahl, Iusturs förlag, 2016. s. 59-96.j
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Kommissionens Action Plan for VAT – Et nyt forsøg på at reformere et forældet momssystem, 27. april 2016.
 • Henrik Steensgaard og Dennis Ramsdahl Jensen: Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier – nærmer føljetonen sig sin afslutning?, Skat Udland, nr. 1, SU 2016, 2, 2016, s. 9-24.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten, Revision og Regnskabsvæsen, Vol. 5, RR.SM.2016.99, 2016, s. 99-106.
 • Henrik Steensgaard: Lidt om blod og moms, indskrænkende fortolkning samt de retlige konsekvenser af mangelfuld implementering af EU-direktiver, Momspanelet, 2016.
 • Henrik Steensgaard: Momsfri sjukvård, Nordic Tax Journal, Vol. 2, 2016, s. 144-146.

 

2015

 • Henrik Steensgaard: EU-domstolens afgørelse i Larentia og Minerva-sagen.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Kan der være fuld momsfradragsret for udgifter relateret til et holdingselskabs erhvervelse og besiddelse af aktier i datterselskaber mv.?, 27. maj 2015.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Misbrugsprincippet: Djævlen i skyggerne, Den Evige Udfordring: Omgåelse og misbrug i skatteretten, red./Jakob Bundgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Niels Winther-Sørensen, København: Ex Tuto Publishing, 2015, s. 53-79.

 

2014

 • Henrik Steensgaard: Er dansk lovgivning vedrørende momsfritagelse i forbindelse med EU-varesalg i strid med EU-retten?
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Afklaring af det grundlæggende princip for efterfølgende opgørelse af afgiftsgrundlaget i henhold til Momslovens §27, stk. 1 – en kort kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-249/12, Corina-Hrisi Tulica og C-250/12, Calin Ion Plavosin, 1. januar 2014.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Anmeldelse af Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen: Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet: i et EU-retligt og nationalt perspektiv, Ugeskrift for Retsvæsen, 2014, s. 21-41.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Anmeldelse af Mette Juul: Moms på tværs – Momsret i et bredere perspektiv, Ugeskrift for Retsvæsen, 2014.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Kommentar til EU-domstolens afgørelse i sag C-7/13, Skandia, 1. januar 2014.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Sondringen mellem direkte omkostninger og generalomkostninger i momsretten, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 3, RR.3.2014.79, 2014, s. 81-87.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Subjektafgrænsning i det fælleseuropæiske momssystem: En trist rejse fra FCE Bank til Crédit Lyonnais, Nordic Tax Journal, nr. 1, 2014, s. 102-122.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: The direct and immediate link test regarding deduction of input VAT: a consumption-based test versus an economic-based test?, World Journal of VAT, GST Law, Vol. 3, nr. 2, 2014, s. 71-87.

 

2013

 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Afvaskning af momspligt ved salg af fast ejendom som følge af forudgående momsfritaget udlejning: Kommentarer til udvalgte afgørelser, Revision & Regnskabsvæsen, nr. SM.2013.39, 2013, s. 38-41.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Critical comment regarding the application of the stand-still clause, World Journal of VAT/GST Law, vol. 2, nr. 1, 2013, s. 56-58.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Overhead Cost and VAT Deductibility (re PE), Skat Udland, nr. 7, 209, 2013, s. 475-478.
 • Henrik Steensgaard: Særdeles tvivlsom højesteretsdom om kursusvirksomheders momsfradragsret, Skat Udland, Nr. 5, 128, 2013, s. 323-326.
 • Jan Pedersen: Momsstrafferet, Momskommentaren, Magnus Informatik.

 

2012

 • Dennis Ramsdahl Jensen: Björn Forssén, Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Det momsretlige sektoropdelingsinstitut, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. TfS 2012, 150, nr. 9, 2012, s. 1026-1038.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Moms og Omstruktureringer: Det danske perspektiv, Skattenytt, vol. 2012, nr. 7-8, 2012, s. 527-534,
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: Partial Deduction of Input VAT in the Common VAT System in Europe, the Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World, red./Thomas Ecker; Michael Lang; Ine Lejeune, Wolthers Kluwer, 2012, s. 671-683.
 • Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Steensgaard: the Distinction between Direct and General Costs with Regard to the Deduction of Input VAT – The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares, World Tax Journal, vol. 4, nr. 1, 2012, s. 3-32.

 

2011

 • Dennis Ramsdahl Jensen: Realitets- og Misbrugsbetragtninger I EU-skatteretten, Festskrift til Jan Pedersen, red./Malene Kerzel, Kbh.: Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, 2011, s. 171-191.
 • Dennis Ramsdahl Jensen: Transfer pricing principles in VAT Law, yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on Intangible Assets, red./Jane Bolander, Cph.: Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, 2011, s. 209-229.
 • Henrik Steensgaard: Anders Strandet Jepsen: Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, Ugeskrift for Retsvæsen, Nr. U.2011B.18, 2011.
 • Henrik Steensgaard: Festskrift for Jan Pedersen, red./Malene Kerzel, Kbh.: Djøf, Jurist- og Økonomforbundet, 2011.