International skatteret

2016

 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret 2015-2016, SR-Skat, 2016, s. 229-240.
 • Anders Nørgaard Laursen: Kommentarer til udvalgte afgørelser, SKM2016.281.HR - rette indkomstmodtager og udbytte, Revision & Regnskabsvæsen, 2016, s. 101-105.
 • Anders Nørgaard Laursen: Kommentarer til udvalgte afgørelser (SKM20155.634.SR og SKM2015.644.SR - fast driftssted), Revision & Regnskabsvæsen, 2016, s. 81-86.
 • Jan Pedersen: Anmeldelse af Gregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten, Ugeskrift for Retsvæsen, 2016.

 

2015

 • Anders Nørgaard Laursen: Arbejdsudleje - regelkollision, overgang i skattepligt og indeholdelsesforpligtelse, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 440, ART20150009-TFS, 2015, s. 3050-3058.
 • Anders Nørgaard Laursen: Beskatning af forældre og børn, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 743-751.
 • Anders Nørgaard Laursen: Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 713-741.
 • Anders Nørgaard Laursen: Genoptagelse efter C-48/13, Nordea Bank Danmark - styresignal i høring, SR-skat, Nr. 3, SR.2015.113, 2015, s. 113-116.
 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 1107-1176.
 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret 2014-2015, SR-Skat, Nr. 4, SR.2015.177, 2015, s. 177-186.
 • Anders Nørgaard Laursen: Skattebasens integritet: om misbrug og den afbalancerede fordeling af beskatningsretten. Den evige udfordring: omgåelse og misbrug i skatteretten, red. / Jakob Bundgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Niels Winther-Sørensen. Kbh.: Ex Tuto Publishing, 2015, s. 203-237.
 • Anders Nørgaard Laursen: Skattemyndighederne og deres opgaver, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 79-106.
 • Anders Nørgaard Laursen: Stiftelse af selskaber, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 857-875.
 • Anders Nørgaard Laursen: Subjektiv skattepligt for fysiske personer, Lærebog om indkomstskat, red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Inge Langhave Jeppesen; Anders Nørgaard Laursen; Liselotte Madsen. 16. udg. Kbh., Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015 s. 753-810.
 • Anders Nørgaard Laursen: The Danish Group Taxation Regime and EU Law  Clarification under way? / 1. januar 2015. Tilgængelig fra <http://kluwertaxblog.com/2015/08/18/the-danish-group-taxation-regime-and-eu-law-clarification-under-way/>
 • Malene Kerzel: Anmeldelse af Peter Koerver-Schmidt, Michael Tell og Katja Dyppel Weber: International skatteret i et dansk perspektiv, UfR 2015 B. 462.

 

2014

 • Anders Nørgaard Laursen: Anmeldelse: Ole Gjems-Onstad & Eivind Furuseth (red.), Praktisk internasjonal skatterett og internprising, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Nr. 1, 2014, s. 150-151.
 • Anders Nørgaard Laursen: Entreprisevirksomhed og fast driftssted, SR-Skat, Nr. 1, 2014, s. 31-47.
 • Anders Nørgaard Laursen: Exitskat og henstandssaldoen - er der fradrag for renter? : Om ministersvar og lovfortolkning, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 41, 4987 TfS 2014, 2014, s. 732.
 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret 2013-2014, SR-Skat, 2014, s. 216-226.
 • Anders Nørgaard Laursen: OECD’s Modeloverenskomst og FN’s Modeloverenskomst - en sammenligning, Skat Udland, Nr. 367, 2014.
 • Anders Nørgaard Laursen: The Nordea Bank Denmark Case (C-48/13), Nordic Tax Journal, Nr. 2, 2014, s. 231-242.

 

2013

 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret, Lærebog om indkomstskat. red. / Aage Michelsen; Steen Askholt; Jane Bolander; John Engsig; Liselotte Madsen. 15. udg., Kbh. : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013, s. 1078-1116.
 • Anders Nørgaard Laursen: International skatteret 2012-2013, SR-Skat, Nr. 4, 2013, s. 217-225.
 • Anders Nørgaard Laursen: Nogle bemærkninger om hjemting som betingelse for begrænset skattepligt af lønindkomst, SR-Skat, Nr. 3, 2013, s. 158-170.
 • Anders Nørgaard Laursen: Selskabers mobilitet - skatteretlige problemstillinger. Selskaber - aktuelle emner. red. / Mette Neville; Karsten Engsig Sørensen. Kbh. : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013, s. 227-253.
 • Jan Pedersen, Malene Kerzel, Claus Hedegaard Eriksen, Jane Ferniss, Inge Langhave Jeppesen, Niels Winther-Sørensen og Jens Wittendorf: Skatteretten 3, 6. udgave, Karnov Group.

 

2012

 • Anders Nørgaard Laursen: Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax Planning, International Transfer Pricing Journal, Vol. 19, Nr. 5, 2012, s. 341-349.
 • Anders Nørgaard Laursen: Enhanced Efforts against Perceived No-Tax Corporations, International Transfer Pricing Journal, Vol. 19, Nr. 6, 2012, s. 420-425.
 • Anders Nørgaard Laursen og Philip Noes: Enterprise Services, Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. 97a, 2012.
 • Anders Nørgaard Laursen og Philip Noes: Enterprise services, Skat Udland, Nr. 8, 309, 2012, s. 535-552.  
 • Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted - foreslåede ændringer af kommentarerne til OECD’s Modeloverenskomst, SR-Skat, Nr. 1, 2012, s. 45-58.
 • Anders Nørgaard Laursen: Kommissionærer og fast driftssted i lyset af Dell-sagen, Skat Udland, Vol. 4, Nr. 140, 2012, s. 235-
 • Anders Nørgaard Laursen: Lidt mere om subjektiv skattepligt for selskaber med begrænset ansvar, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 51, 799, 2012, s. 5814-5823.
 • Anders Nørgaard Laursen: Permanent Establishment - an analysis of article 5 of the OECD Model, Yearbook For Nordic Tax Research: Tax Expenditures. red. / Jane Bolander. Kbh. : Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, 2012.
 • Anders Nørgaard Laursen: Subjektiv skattepligt for “selskab med begrænset ansvar” omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 - en kritisk kommentar til TfS 2021, 281 LSR. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 21, 333, 2012, s. 2538-2547.

 

2011

 • Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted: En analyse af artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst, Aarhus School of Business, Aarhus University, 2011 (PhD Thesis; Nr. 2011:10).
 • Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, Kbh. : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2011. 315 s.
 • Anders Nørgaard Laursen: Iværksætteraktier - L94, Revision og Regnskabsvæsen, Vol. 2011/11, Nr. 58, 2011.
 • Anders Nørgaard Laursen: Repræsentant med hjemmekontor - fast driftssted, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 684, 2011.