Erhvervs- og selskabsbeskatning

2017

 • Inge Langhave Jeppesen: Selskabers ejendomsinvesteringer - manglende erhvervsmæssig interesse og skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren, SR-Skat 2017.63
 • Inge Langhave Jeppesen: Kapitalforhøjelse, indfrielse af gæld og gældseftergivelse - spørgsmål om skattepligt, skattefrihed og underskudsbegrænsning, SR-Skat 2017.67
 • Inge Langhave Jeppesen: Anmeldelse, Ann Rask Vang, Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse, UfR 2017 B, s. 91-92

 

2016

 • Malene Kerzel: Betalingskorrektion og anvendelsesområdet for LL § 2, stk. 1, TfS 2016, 64.
 • Malene Kerzel: Om driftsomkostningsbegrebet i SL § 6 a og erhvervsmæssige udgifter placeret mellem to stole, UfR 2016 B. 368.
 • Inge Langhave Jeppesen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-Skat 2016.270
 • Inge Langhave Jeppesen: Beskatning af fri bolig hos hovedaktionæren, TfS 2016, 476
 • Inge Langhave Jeppesen og Jane Bolander: SKM2016.173.SKAT - problematisk styresignal om fortolkning af kursgevinstloven, SR-Skat 2016.298

 

2015

 • Jan Pedersen, Malene Kerzel, Claus Hedegaard Eriksen og Jane Ferniss: Skatteretten 2, 7. udgave, Karnov Group.
 • Malene Kerzel: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-skat 2015.12.
 • Malene Kerzel: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, SR-skat 2015.194.
 • Inge Langhave Jeppesen: Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og beløb overført til virksomhedsejeren, SR-Skat 2015.144
 • Inge Langhave Jeppesen: Det forretningsmæssige – en skatteretlig norm, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015, Jurist og økonomforbundets forlag

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011