Profil

Forskningsgruppen udgør et interessefællesskab om finansielle forhold:

Finansielle virksomheder og markeder spiller en afgørende rolle i det moderne samfund. Økonomien er afhængig af finansielle virksomheder og effektiv finansiering, ligesom den påvirkes af udsving på markederne. Den væsentlige samfundsmæssige betydning af disse faktorer afspejler sig i den stadigt voksende finansielle lovgivning. I de seneste år har den finansielle krise således motiveret en flerhed af nye og ændrede regelsæt for især at sikre finansiel stabilitet. Den stigende kompleksitet og den flerfacetterede natur af finansielle virksomheder og markeder kommer til udtryk i regelsættene og understreger, at området påkalder sig en tværfaglig tilgang.