news

Professor Jan Pedersen er ny Æresdoktor

Professor Jan Pedersen fra Juridisk Institut, Aarhus BSS er netop vendt hjem fra Lund Universitet som Æresdoktor. Æresdoktortitlen gives til personer, der har gjort en særlig indsats, og fra det juridiske område blev der i år udnævnt to æresdoktorer. Den ene var professor Jan Pedersen fra Aarhus BSS.

Fra processionen på vej op til udnævnelsen i Lund Domkirke. Her ses de juridiske doktoraspiranter som i det forløbne år har forsvaret deres doktorafhandling og de to æresdoktorer, herunder Jan Pedersen i midten. Foto: Lund Universitet.
Fra processionen på vej op til udnævnelsen i Lund Domkirke. Her ses de juridiske doktoraspiranter som i det forløbne år har forsvaret deres doktorafhandling og de to æresdoktorer, herunder Jan Pedersen i midten. Foto: Lund Universitet.
Professor og æresdoktor Jan Pedersen. Foto: Lund Universitet.
Professor og æresdoktor Jan Pedersen. Foto: Lund Universitet.

Jan Pedersen fik sin doktorgrad i 1989 og skrev i den forbindelse en afhandling, som lige siden har haft stor betydning for nordisk skatteret. Han var desuden den første danske professor i skatteret tilbage i 1994.

Derudover har han været primus motor for et meget velfungerende skattenetværk bestående af skattejurister fra Aarhus Universitet og Lunds Universitet. Det er siden blevet udvidet, så det dækker adskillige skatteretsgrupper på danske og svenske læreanstalter.

En festlig dag præget af traditioner

Torsdag d. 23.5.19 var der faglig dag på Juridicum på Lunds Universitet, hvor alle de udnævnte holdt deres tiltrædelsesforelæsning. Jan Pedersen talte over emnet: ”International tax avoidance and the ”actions” against it – some legal considerations”.

Fredag d. 24.5 var der udnævnelse, også kaldet promotion, i Lund Domkirke for årets doktorer, såvel doktorer efter ”aflagt prøve” som hædersdoktorer. Promotionen blev indledt med en procession fra universitetshuset til domkirken med faner, æresvagt, musik etc. Derefter var der doktorudnævnelse – på latin - med ritualer, doktorhat, guldring og doktorbrev - samt salut fra den kanon, der var placeret uden for kirken. Om aftenen sluttede arrangementet med en stor gallafest.

Æresdoktorudnævnelserne er den største akademiske fest på Lunds Universitet.