news

Kim Sommer Jensen udnævnt til medlem af Procesbevillingsnævnet

Professor Kim Sommer Jensen har netop fået bekræftet sin udnævnelse som medlem af Procesbevillingsnævnet af Dronningen. Det betyder, at han de næste to år skal være med til at afgøre, hvem der må appellere retsafgørelser, der ikke umiddelbart kan appelleres efter Retsplejeloven.

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt nævn, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed. Efter Retsplejeloven skal nævnet behandle ansøgninger om anden- og tredjeinstansbevillinger, dvs. om tilladelse til at appellere retsafgørelser, der efter Retsplejeloven ikke frit kan appelleres.

Procesbevillingsnævnet består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist, der er universitetsansat eller har særlig videnskabelig uddannelse. Det er sidstnævnte rolle, professor Kim Sommer Jensen skal udfylde fremover. Han har i øvrigt siddet som suppleant i nævnet de sidste to år. Nævnets medlemmer beskikkes for en periode af to år med mulighed for genbeskikkelse en gang.

Yderligere oplysninger
Professor Kim Sommer Jensen
Juridisk Institut
Tlf. 8716 5676
Mobil: 42207378
Mail: ksj@law.au.dk