news

Glade prisvindere ved Max Sørensen-forelæsningen

Ved årets Max Sørensen-forelæsning blev der uddelt priser til hele fem prisopgaveskrivere.

De glade prisvindere
De glade prisvindere
Prisvinderne med institutleder og talere
Prisvinderne med institutleder og talere
Prisoverrækkelse
Prisoverrækkelse
Prisoverrækkelse
Prisoverrækkelse

Tre Max Sørensen-fellows opnåede bedømmelsen ”accessit”. Det var Mikkel Vindfeldt og Rasmus Sørensen for deres besvarelse med titlen: ”Danske domstoles fortolkning og anvendelse af inkorporerede traktater” samt Marie Thøgersen for sin besvarelse med titlen: ”EMD eller HRC? - en sammenligning af prøvelsesintensiteten i Strasbourg og Genève”.

Derudover opnåede to prisopgaveskrivere i tilknytning til Center for Ret og Digitalisering bedømmelsen ”accessit”. Det var Simon Lundgaard Boye for sin besvarelse med titlen: ”Når software forvolder skade” og Anders Falkenberg Laursen for sin besvarelse med titlen: ”Misbrug af en dominerende stilling ved licensering og håndhævelse af standardessentielle patenter”.

Om prisuddelingen

Uddelingen af medaljer eller bedømmelsen ”accessit” uddeles hvert år, når Aarhus Universitet udskriver prisopgaver. Interesserede kan skrive om et givet opgaveemne og blive præmieret med en pris, hvis opgaven er særligt god.

Guldmedaljens forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis", og bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans. Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld. Accessit-bedømmelsen præmieres ikke med en medalje, men med et kontant beløb.

Årets Max Sørensen-forelæser

Lars Bay Larsen, dommer ved EU-Domstolen, holdt dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: ”EU-beskyttelse af retsstatsprincippet og risikoen for utilsigtede side- og følgeskader”.

Hvem var professor, dr.jur. Max Sørensen?

Max Sørensen (1913-1981), var i perioden fra 1947 til 1972 professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet. Max Sørensens fagområder var statsforfatningsretten, folkeretten og EU-retten. I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet. Ved siden af sit professorat var Max Sørensen Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og dansk repræsentant i en lang række internationale organisationer, herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskommission og -domstol. Han tog bl.a. initiativ til formuleringen af grundlovens §20 om suverænitetsoverladelse. Max Sørensen nød stor respekt og anerkendelse herhjemme og i udlandet for sin store arbejdsomhed, juridiske ekspertise og anerkendte hæderlighed.

Et område, som optog ham stærkt, var at hjælpe studerende, der ønskede et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. anvendes til dette. Fonden støtter ligeledes folkeretsinteresserede studerende med scholarstipendier – et slags miniforskningsophold på Juridisk Institut for dygtige studerende, som besvarer prisopgaver i et emne inden for Max Sørensens forskningsfelt.