Ny finansiel forskningsgruppe på jura

En ny finansiel og interdisciplinær forskningsgruppe, Research Group on Law and Finance, har set dagens lys på Juridisk Institut. Gruppen vil bl.a. forske i håndtering af nødlidende finansielle virksomheder samt finansiel rådgivning og rådgiveransvar.

En ny interdisciplinær forskningsgruppe, Research Group on Law and Finance, på Juridisk Institut har set dagens lys. Gruppens arbejde skydes officielt i gang med et åbningsseminar den 29. oktober, hvor en af verdens førende eksperter i komparativ og international finansiel jura, professor QC Phillip Wood, vil søge at forudsige fremtiden på det finansielle område.

Research Group on Law and Finance er funderet på Juridisk Institut, men består af blanding af økonomer og jurister med mange forskellige forskningsområder, som alle på hver sin måde beskæftiger sig med regulering af finansielle områder.

Et aktivt interessefællesskab
Ifølge forskningsgruppens koordinator Tanja Jørgensen, som var med til at stifte gruppen, udgør den et aktivt interessefællesskab:  

”Det er netop, når vi sidder sammen og diskuterer, at alle de gode, nyskabende forskningsideer fødes. Det er et kreativt miljø drevet af interesse. Vi er alle specialister på hvert vores felt og når vi deler vor viden, kan vi opnå langt dybere indsigt på det finansielle område. Som medlem vil du ikke alene gå fra gruppens møder langt klogere, men er også en del af et fagligt fællesskab.  Alle gruppens medlemmer er således ”committede” til gruppens arbejde og kommer med input og støtte,” forklarer Tanja Jørgensen.

To aktuelle forskningsprojekter
Indtil videre har Law and Finance-gruppen to forskningsprojekter i støbeskeen. Det ene omhandler håndtering af nødlidende finansielle virksomheder og den regulering, der er forbundet med det. Gruppen påtænker et seminar i maj 2014.

Det andet projekt omhandler finansiel rådgivning og rådgiveransvar og vil søge udredning i f.eks., hvordan finansiel rådgivning adskiller sig fra anden rådgivning, og hvad samspillet er mellem den almindelige erstatningsret og de særlige forhold, som gør sig gældende ved finansiel rådgivning.

”Når vi er kommet godt i gang med arbejdet, håber vi på at søge bevillinger til nytænkende forskningsprojekter, som går i dybden og på tværs af traditionelle discipliner. Sådanne er nødvendige i lyset af, at det finansielle område og regulering vokser betydeligt i disse år og er af fundamental samfundsmæssig betydning”, slutter hun.

Gruppens medlemmer
Forskningsgruppen består indtil videre af følgende medlemmer:

 • Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen
 • Lektor, ph.d. Hanne Søndergaard Birkmose
 • Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen
 • Professor mso, René Franz Henschel
 • Professor, dr.jur., ph.d., Torsten Iversen
 • Professor, ph.d. Dennis Ramsdal Jensen
 • Professor, ph.d. Kim Sommer Jensen
 • Lektor, ph.d. Pernille Wegener Jessen
 • Lektor, ph.d. Tanja Jørgensen
 • Advokat, ph.d., Martin Christian Kruhl
 • Ph.d.-stipendiat, Marina Bitsch Madsen
 • Lektor, Anne-Dorte Bruun Nielsen
 • Professor, dr. jur., Karsten Revsbech
 • Professor mso.  Henrik Stensgaard
 • Professor, dr.jur. Karsten Engsig Sørensen
 • Professor Carsten Tanggaard

 

Yderligere information om gruppen

Lektor Tanja Jørgensen
Juridisk Institut

E-mail: tanjaj@jura.au.dk
Tlf.: 8716 5658