EAPIL 2022

Konference om International privatret på Aarhus BSS samler teoretikere og praktikere fra hele Europa for at diskutere den internationale privatret i Europa og de udfordringer, som blandt andet tiltagende digitalisering og fragmentering medfører.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 2. juni 2022, kl. 15:00 - lørdag 4. juni 2022, kl. 14:00

Sted

Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, DK-8000 Aarhus C

Arrangør

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og Scientific Council of EAPIL

De grænseoverskridende privatretlige forhold er konstant stigende, hvilket gælder både erhvervsforhold og private forhold som for eksempel international handel og familiemæssige relationer.

Både private borgere og virksomheder har i højere grad brug for klarhed omkring værneting og lovvalg. Dette retsområde har siden Amsterdam-traktaten 1999 været i fokus i EU, hvor adskillige nye retsakter har set dagens lys. Forskellige EU-retsakter, internationale konventioner og nationale reguleringer rejser en række spørgsmål som praktiserende jurister og myndigheder bør kende til og være opmærksomme på.

På grund af coronavirus er konferencen udskudt til d. 2-4. juni 2022 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Det er samtidig den første konference inden for rammerne af The European Association of Private International Law (EAPIL), der blev grundlagt i 2019 og bliver endeligt etableret i forbindelse med afholdelsen af konferencen i 2022 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

  • Læs mere om konferencen om international privatret på: law.au.dk/eapil2022