news

Tysk seminar-model på sommeruniversitet

I samarbejde med universitetet i Kiel har jurastuderende fra Aarhus BSS afprøvet et nyt seminar-koncept.

Hele holdet samlet på Sandbjerg Gods
Hele holdet samlet på Sandbjerg Gods
Fremlæggelse af sagen
Fremlæggelse af sagen
Underviserne voterer i det fri
Underviserne voterer i det fri

Jurastuderende fra Aarhus BSS og Christian-Albrechts Universität zu Kiel var i august sammen på sommeruniversitet for at grave sig dybere ned i forskellene på dansk og tysk ret, når det gælder digitaliseringens udfordringer af privatretten i det digitale indre marked.

Underviserne på sommer-seminaret var fra Juridisk Institut og derudover Florian Jotzo og Haimo Schack fra universitet i Kiel. Morten Midtgaard Fogt, som fra AU var ansvarlig for seminaret, har tidligere arbejdet i Tyskland og derigennem stiftet bekendtskab med den særlige tyske seminar model. Her vælger de studerende ét af de beskrevne emner, undersøger dette ud fra deres eget retssystem og modtager i grupper vejledning gennem forløbet, laver en skriftlig redegørelse på engelsk og forbereder en mundtlig fremlæggelse, hvorefter eksamen i kursusfaget afholdes individuelt og gruppevis for holdet med efterfølgende diskussion i plenum.

”Det er en spændende model, hvor vi som undervisere har en langt bedre kontakt med de studerende gennem forløbet. Desuden har emnet og samarbejdet med Kiel bidraget til, at vi som undervisere også har fået en del med tilbage. Blandt andet ved at sammenligne de to retssystemer på et område, hvor der ikke umiddelbart er nogen facitliste,” siger Morten Midtgaard Fogt.

Kiel og Sandbjerg

Også de studerende har taget vel imod den anderledes form.

”Jeg havde egentlig ikke de store forventninger til sommeruniversitetet, men formen her var rigtig god. Man får lov til at grave sig ned i et emne, som ikke er beskrevet særligt godt i litteraturen. På den måde lærer man at fordybe sig, og det er super relevant i forhold til den kommende specialeskrivning,” siger Joachim Mortensen, der er i gang med 9. semester.

Kurset blev afviklet over fire uger med besøg i Kiel og på Sandbjerg Gods ved Sønderborg.

Både underviser og studerende fremhæver også internat-modellen som et plus i forhold til at skabe et godt fagligt og socialt miljø omkring kurset.

”Gruppearbejdet gav en meget tæt kontakt, og så var det spændende både at lære et andet retssystem og et andet universitetssystem at kende,” siger Joachim Mortensen.

Også næste år

For Morten Midtgaard Fogt var det glædeligt, at kurset blev så vel modtaget.

”Det var godt at få modellen afprøvet og se, hvordan de studerende udviklede sig i forløbet og fik en komparativ forståelse af dansk og tysk formueret, seminaret skal helt klart udbydes som august fag næste år igen,” siger han.

At de tyske kolleger også syntes godt om samarbejdet, var tydeligt, da borgmesteren i Kiel tog imod og holdt foredrag på universitetet i forbindelse med seminaret. Også den lokale presse dækkede samarbejdet mellem universiteterne i Aarhus og Kiel.

Læs mere om kurset her