news

Susanne Karstoft bliver Ridder af Dannebrog

Den 9. januar 2023 var professor Susanne Karstoft fra Juridisk Institut ved Aarhus BSS i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe II for at takke for ordenen som Ridder af Dannebrog.

Susanne Karstoft

Susanne Karstoft blev tildelt ridderkorset i efteråret og har nu den 9. januar 2023 været i audiens hos H.M. Dronningen.

Som forsker har Susanne Karstoft igennem alle årene forsket i it-retlige emner, herunder it-kontraktsret og indgåelse af aftaler ved hjælp af elektroniske medier, f.eks. på internettet og brug (og misbrug) af elektroniske betalingsmidler, f.eks. betalingskort og netbank.

De seneste år har hendes forskning koncentreret sig om forbrugerretten, både de regler, der gælder i den fysiske verden, og de regler, der gælder i forbindelse med nethandel. I den forbindelse har Susanne Karstoft blandt andet skrevet en række større fagfællebedømte monografier, bl.a. Forbrugeraftaleloven med kommentarer fra 2018 (628 sider), Betalingsloven med kommentarer fra 2020 (1142 sider) og E-handelsloven med kommentarer fra 2021 (239 sider), alle på Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Derudover har hun offentliggjort en lang række artikler i fagtidsskrifter, bl.a. om internetauktioner, om abonnementsfælder og om misbrug af NemID.

I perioden fra marts 2020 til juni 2021 har Susanne Karstoft desuden deltaget i et lovforberedende udvalg nedsat af justitsministeren. Udvalget havde som kommissorium at afgive betænkning med henblik på implementering af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold samt direktivet New Deal for Consumers. Udvalgets arbejde resulterede i to delbetænkninger (Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold Betænkning nr. 1576/2021 og Delbetænkning II om gennemførelse af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers Betænkning nr. 1577/2021), som blev lagt til grund ved vedtagelse af nye regler i købeloven, forbrugeraftaleloven og aftaleloven i sommeren og efteråret 2021. Endelig har Susanne siddet som ekspertmedlem og særligt sagkyndig udpeget af Nationalbanken i forbindelse med revision af betalingstjenestedirektivet.

 

Yderligere oplysninger:

Professor Susanne Karstoft
Juridisk Institut
Aarhus BSS
Mail: sk@law.au.dk
Telefon: 87 16 56 53