news

Professor får plads i fornem komité

Professor i skatteret, Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, får plads i den prestigefyldte Permanent Scientific Commitee under den internationale skatteorganisation IFA.

Anders Nørgaard Laursen
Anders Nørgaard Laursen

International Fiscal Association (IFA) er en uafhængige, internationale skatteorganisation og blev dannet i 1938 med det formål at iværksætte og udbrede forskning om internationale skatteregler. Organisationen har hovedsæde i Rotterdam i Holland.

Udover at publicere videnskabelige artikler, afholder IFA årligt en stor kongres, hvor den seneste forskning i international skatteret præsenteres og diskuteres.

Det er den permanente videnskabelige komités hovedopgave at tilrettelægge indholdet på denne kongres.

”Jeg glæder mig meget til at deltage i arbejdet. The Permanent Scientific Committee’s medlemmer er internationalt førende eksperter på det skatteretlige område fra såvel det akademiske miljø som fra det private erhvervsliv. Jeg forventer derfor, at det bliver en lærerig proces for mig at samarbejde med så mange dygtige skatteretseksperter,” siger Anders Nørgaard Laursen, som er er blevet indstillet til pladsen af Dansk Skattevidenskabelig Forening.