news

Nyt udvalg skal undersøge håndteringen af corona

Professor Helle Bødker Madsen fra Juridisk Institut er blevet udpeget til et udvalg, der skal undersøge regeringens og myndighedernes håndtering af indsatsen mod corona i Danmark.

Professor Helle Bødker Madsen
Professor Helle Bødker Madsen. Foto: AU Foto

Folketinget har bedt udvalget undersøge indsatsen mod corona helt fra de første meldinger om spredning af sygdommen kom fra Wuhan i Kina i begyndelsen af 2020 til nedlukningen af det danske samfund i marts måned og frem til genåbningen i april. 

Udvalget består, ud over professor Helle Bødker Madsen, af professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, professor i infektionssygdomme, Lars Østergaard, fra Aarhus Universitetshospital. Professor i sundhedsøkonomi, Dorte Gyrd Hansen, fra Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og professor i offentlig forvaltning, Jostein Askim, fra Universitetet i Oslo.

Udvalgets udredning skal give viden om håndteringen af coronakrisen og på den baggrund drage erfaringer, der kan komme til gavn, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden. Helle Bødker Madsen udtaler:

”Udredningsgruppens opgave er ifølge beretningen fra Udvalget for Forretningsordenen at bringe viden om forløbet til brug for læring, herunder også viden om grundlaget for den hastelovgivning, der blev gennemført i forbindelse med nedlukningen. Gruppen skal således ikke placere et politisk eller retligt ansvar.”

Den endelige rapport og dermed konklusionen på arbejdet skal ligge klar i slutningen af januar næste år.