news

Juridisk Institut udvalgt som én af blot ni Law Schools til nyt processpil

Aarhus BSS’ jurastuderende er udvalgt til Hugo Sinzheimer Moot Court Competition - et europæisk processpil med deltagelse fra 9 universiteter i EU. Med Kammeradvokaten som partner og coach skal de studerende konkurrere i ansættelses- og arbejdsretlige emner, med mundtlig finale i Amsterdam til juni.

De 4 AU-deltagere i premieren til Hugo Sinzheimer Moot fra venstre: Nina Simoni V. Pedersen, Christian Witting Christensen, Asger Lund-Sørensen og Cecilie Hansen.
De 4 AU-deltagere i premieren til Hugo Sinzheimer Moot fra venstre: Nina Simoni V. Pedersen, Christian Witting Christensen, Asger Lund-Sørensen og Cecilie Hansen.
Deltagerne samlet med koordinator Natalie Videbæk Munkholm til planlægningsmøde om Moot'en.
Deltagerne samlet med koordinator Natalie Videbæk Munkholm til planlægningsmøde om Moot'en. Fotos: Andreas G. Jensby, Aarhus BSS Kommunikation

Ryan Air-konflikten er måske det bedst kendte eksempel på, at den frie bevægelighed indenfor EU i stigende grad kan udfordre de nationale modeller i forhold til arbejderes og arbejdsgiveres rettigheder og muligheder. Det gælder både etablering af virksomheder fra et andet EU-land, som i Ryanair-sagen, arbejdsvilkår for udstationerede arbejdstagere fra et EU-land til Danmark, som f.eks. i Københavns Metro-byggeri, danske virksomheders indleje af vikarer gennem vikarbureauer etableret i de øvrige EU-lande, eller grænseoverskridende fusioner eller virksomhedsoverdragelser, der får konsekvenser for de ansattes løn- og arbejdsvilkår.

Arbejds- og ansættelsesretten i EU er mildest talt kompleks og stiller store krav til de involverede jurister.

Derfor har en gruppe lektorer fra 5 forskellige universiteter i EU, med Amsterdam Universitets juridiske fakultet, og the Hugo Sinzheimer Institut for arbejdsret som værtsinstitution, taget initiativ til en konkurrence i EU-arbejds- og ansættelsesret for blot ni udvalgte europæiske universiteters jurastuderende. Herunder Aarhus BSS’ jurastuderende, som er de eneste danske deltagere og får selveste Kammeradvokaten med på sidelinjen som coach.

Læs også: Kammeradvokaten deltager i nyt processpil

Et af EU-rettens brændpunkter

Ifølge post.doc. i arbejdsret på Juridisk Institut Natalie Videbæk Munkholm, som vejleder og coacher det danske hold, er det en unik mulighed for de studerende til at få skarp og præcis tværfaglig viden indenfor et emne der er ’hot’ for både jurister og politikere, at få praktisk erfaring med processkrifter og juridiske forhandlinger på engelsk, og at lære af de erfarne folk fra Kammeradvokaten og de andre universiteter.

”Den frie bevægelighed indenfor EU udfordrer de nationale arbejdsmarkedsordninger og ansættelsesvilkår i mange af de ’gamle’ EU-medlemslande og herunder Danmark. Også de ’nye’ ’østeuropæiske medlemslande oplever udfordringer, men af en anden karakter, hvor f.eks. den enkelte lønmodtagers muligheder for at forfølge sin ret er et tema. Et processpil er en fremragende mulighed for de studerende at få erfaring med et juridisk felt i rivende udvikling, og vi er stolte over at være udvalgt som ét af blot ni universiteter i Europa,” siger hun.

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition er det femte processpil, som Aarhus BSS’ jurastuderende har mulighed for at søge deltagelse i. Processpillet kan tælle mellem 0 og 20 ECTS-point.

Fakta: Sådan forløber procedurekonkurrencen

Konkurrencen løber hvert år i forårssemesteret, første gang i 2016, og alt foregår på engelsk.

  • November: Fire kandidatstuderende udvælges til at deltage
  • Februar: Gruppen får udleveret ”sagen” og skal herefter udarbejde processkrifter
  • Maj: Processkrifter indleveres
  • Juni: Mundtlige procedurer i Amsterdam

Læs mere om Hugo Sinzheimer Moot Court Competition på Amsterdam Universitets hjemmeside

Yderligere information

Natalie Videbæk Munkholm
Juridisk Institut, Aarhus BSS – Aarhus Universitet
Mail: nvm@law.au.dk
Telefon: 8716 5978

Daniella Elkan
Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith
Mail: DEL@kammeradvokaten.dk
Telefon: 7230 7289