news

Målgrupper Navne

Inge Langhave medlem af Skattelovrådet

Skatteministeren har udpeget Inge Langhave som nyt medlem af Skattelovrådet for en fireårig periode fra 1. maj 2021

Inge Langhave

Skattelovrådet har til opgave at se på udvalgte emner med fokus på retssikkerhed og forenkling, herunder om de nuværende regler er tidssvarende.

Læs mere om Skattelovrådet

Læs mere om kommissoriet for rådet