news

Guldmedalje til Andreas Riis Madsen ved årets Max Sørensen-forelæsning

Juridisk Institut udskriver hvert år prisopgaver i et folkeretligt emne sammen med Max Sørensens Mindefond. De bedste opgaver belønnes med en medalje af ægte guld, og prisopgaven kan desuden give et 12-tal i specialet. I år gik medaljen til stud. jur. Andreas Riis Madsen.

Andreas modtager her sin guldmedalje, som overrækkes af professor ved Juridisk Institut på Aarhus BSS, Hanne Søndergaard Birkmose. Foto: Lars Kruse
Andreas modtager her sin guldmedalje, som overrækkes af professor ved Juridisk Institut på Aarhus BSS, Hanne Søndergaard Birkmose. Foto: Lars Kruse
Jonas Christoffersen
Jonas Christoffersen
Fra prisuddelingen
Fra prisuddelingen

Stud. jur. Andreas Riis Madsen blev belønnet med en guldmedalje ved årets Max Sørensen-forelæsning for sin besvarelse med titlen:

"Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser".

Andreas er vejledt af professor Karsten Engsig Sørensen.

I begrundelsen for valget skriver udvalget blandt andet om Andreas Riis Madsens besvarelse:

”Der er tale om et interessant, men også meget svært emne. Forfatteren formår dog at bevare overblikket og fremstille sine analyser på en meget overskuelig og velformuleret måde. ”

En glad prismodtager

”Jeg fik indstillingen for lang tid siden og har gået og ventet på at få den. I februar fik jeg så endelig besked fra rektor om, at det var besluttet. Det er en stor anerkendelse, og jeg er glad for at få at vide, at det er en god opgave, så jeg er selvfølgelig meget stolt af det. ”

Hvordan har det været at skrive opgaven?

”Det har været et specielt forløb. Jeg begyndte så småt i december og henover nytåret 2017-18 og hele 2018. Det føles, som om jeg har brugt hele året 2018 på kontoret. Men det har også været meget lærerigt. Jeg har haft møder med min vejleder hver anden uge, og de møder har gjort, at jeg igen kunne se, hvad vej jeg skulle gå. Men samtidig har det også været utroligt sjovt. Normalt på studiet så fordyber man sig alene, men her har jeg siddet sammen med andre og kunne sparre med dem, så det har ikke føltes så hårdt, som det kunne have gjort, fordi der har været mange andre at vende opgaven med.”

Hvad skal du nu?

”Jeg er begyndt som advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Kromann Reumert her i Aarhus, så jeg er allerede i gang. Her skal jeg arbejde med konkurrenceret, udbudsret og EU-retlig regulering. ”

Andreas slutter med at sige, at han meget gerne vil sige tak til sin vejleder, Karsten Engsig Sørensen, som han har været glad for at få hjælp fra undervejs i forløbet og til fonden og universitetet for medaljen.

Om prisuddelingen

Uddelingen af medaljer eller bedømmelsen ”accessit” uddeles hvert år, når Aarhus Universitet udskriver prisopgaver. Interesserede kan skrive om et givet opgaveemne og blive præmieret med en pris, hvis opgaven er særligt god. Hvis man har fået guldmedalje, kan man konvertere sin besvarelse af prisopgaven til sit speciale, og det med karakteren 12, og det er netop, hvad Andreas Riis Madsen har ønsket at gøre.

Guldmedaljens forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis", og bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans. Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld. Accessit-bedømmelsen præmieres ikke med en medalje, men med et kontant beløb.

Årets Max Sørensen-forelæser

Direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder holdt dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: "Pragmatisk jura – fyord eller nødvendighed?"

Hvem var professor, dr.jur. Max Sørensen?

Max Sørensen (1913-1981), var i perioden fra 1947 til 1972 professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet. Max Sørensens fagområder var statsforfatningsretten, folkeretten og EU-retten. I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet. Ved siden af sit professorat var Max Sørensen Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og dansk repræsentant i en lang række internationale organisationer, herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskommission og -domstol. Han tog bl.a. initiativ til formuleringen af grundlovens §20 om suverænitetsoverladelse. Max Sørensen nød stor respekt og anerkendelse herhjemme og i udlandet for sin store arbejdsomhed, juridiske ekspertise og anerkendte hæderlighed.

Et område, som optog ham stærkt, var at hjælpe studerende, der ønskede et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. anvendes til dette. Fonden støtter ligeledes folkeretsinteresserede studerende med scholarstipendier – et slags miniforskningsophold på Juridisk Institut for dygtige studerende, som besvarer prisopgaver i et emne inden for Max Sørensens forskningsfelt. Besvarelserne kan i særlige tilfælde belønnes med enten guldmedalje eller en kontant belønning.