news

Genudpegning til Ligebehandlingsnævnet

Professor Jens Vedsted-Hansen og lektor Natalie Videbæk Munkholm er blevet genudpeget som medlemmer af Ligebehandlingsnævnet for en 3-årig periode.

Udpegningen er foretaget af beskæftigelsesministeren og vækker stor glæde hos de to medlemmer :

“Med min menneskeretlige baggrund er det inspirerende at deltage i Ligebehandlingsnævnets arbejde. Nævnets sager afgøres i vidt omfang ud fra EU-direktiver med relation til beskæftigelse og erhverv, og det er i sig selv lærerigt at få indblik i, hvordan EU-reglerne gennemføres i dansk ret”, siger Jens Vedsted-Hansen og fortsætter:

“Det er også vigtigt og interessant at se, hvordan de specifikke EU-regler spiller sammen med generelle grundrettigheder, ikke mindst de menneskeretlige diskriminationsforbud. Og fælles for Ligebehandlingsnævnets sager er det jo, at de angår meget væsentlige spørgsmål i de enkelte menneskers liv, hvad enten de drejer sig om ansættelsesforhold, forsikringsvilkår eller diskrimination af personer med handicap, etnisk minoritetsbaggrund e.l.”

Ligebehandlingsnævnet består af 3 formænd og 9 udpegede nævnsmedlemmer, der er jurister med særligt kendskab til området.

Nævnet træffer afgørelse i alle typer af sager om forskelsbehandling i forbindelse med job og uddannelse vedrørende køn, kønsidentitet, race, hudfarve, alder, handicap, seksuel orientering, religion eller tro, politisk tilhørsforhold, national, etnisk eller social oprindelse. Nævnet træffer også afgørelse om forskelsbehandling generelt i samfundet på grund af køn, etnicitet, seksuel orientering og handicap.

Natalie Videbæk Munkholm tilføjer, at arbejdet i Ligebehandlingsnævnet er meningsfyldt:

“Nævnet er med til at sikre, at helt grundlæggende rettigheder i vores lovgivning kommer i spil ude i virkeligheden. Klagerne er ofte enkeltpersoner – en ansøger til en stilling, en afskediget medarbejder, en studerende, en elev og helt almindelige borgere, der oplever, at deres rettigheder ikke respekteres. Ligebehandlings- og forskelsbehandlingsområdet kobler tæt til mit fagområde i arbejds- og ansættelsesret og EU-arbejdsret, så det er samtidig meget udbytterigt at møde udfordringerne i praksis.”


Yderligere oplysninger

Professor Jens Vedsted-Hansen
Juridisk Institut
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Mail: jvh@law.au.dk
Tlf.: +4587165741

Lektor Natalie Videbæk Munkholm
Juridisk Institut
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Mail: nvm@law.au.dk
Tlf: +45 30 42 78 42