news

Årets Max Sørensen forelæsning markerede 50-året for Danmarks EU-medlemskab

Den 23. februar 2023 blev 50 året for Danmarks EU-medlemskab markeret ved den årlige Max Sørensen forelæsning. Professor i EU-ret, Karsten Engsig Sørensen, så tilbage på de første 50 års danske medlemskab af EF/EU gennem nedslag i en række begivenheder, som set med juridiske øjne er nogle af de væsentligste, herunder forventningerne forud for tiltrædelsen i EF/EU, de tilpasninger og knaster, der har været undervejs samt en række spændende principielle sager. Endelig fandt årets prisuddeling sted. Denne gang til stud.jur. Jens Kristian Hvolbøl.

Professor i EU-ret, Karsten Engsig Sørensen. Foto: Søren Kjeldgaard
Stud.jur. Jens Kristian Hvolbøl. Foto: Søren Kjeldgaard

Prisuddeling

Traditionen tro blev en studerende hædret ved Max Sørensen forelæsningen. Stud.jur. Jens Kristian Hvolbøl fik overrakt et diplom for sin prisopgave med titlen: ”Investorers Materielle og Processuelle Beskyttelse i den Internationale Investeringsret”, som blev belønnet med ”accessit”.

I prisopgaven belyser Jens Kristian Hvolbøl bl.a. den materielle beskyttelse af investorens rettigheder med fokus på retten til rimelig og retfærdig behandling (FET) samt den processuelle del af investorens beskyttelse ved investeringsvoldgift hos Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID).

Hvem var professor dr.jur. Max Sørensen?

Max Sørensen (1913-1981), var i perioden fra 1947 til 1972 professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet. Max Sørensens fagområder var statsforfatningsretten, folkeretten og EU-retten. I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet. Ved siden af sit professorat var Max Sørensen Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og dansk repræsentant i en lang række internationale organisationer, herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskommission og -domstol. Han tog bl.a. initiativ til formuleringen af grundlovens §20 om suverænitetsoverladelse. Max Sørensen nød stor respekt og anerkendelse herhjemme og i udlandet for sin store arbejdsomhed, juridiske ekspertise og anerkendte hæderlighed.

Et område, som optog ham stærkt, var at hjælpe studerende, der ønskede et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. anvendes til dette. Fonden støtter ligeledes folkeretsinteresserede studerende med skolarstipendier – et slags miniforskningsophold på Juridisk Institut for dygtige studerende, som besvarer prisopgaver i et emne inden for Max Sørensens forskningsfelt.