To glade prisvindere ved Max Sørensen-forelæsningen 2018

Ved årets Max Sørensen-forelæsning blev der uddelt priser til henholdsvis en Max Sørensen-fellow og en formueretlig fellow.

Årets Max Sørensen-forelæser, professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, formand for bestyrelsen i Max Sørensens Mindefond, tidligere stiftamtmand Peter Christensen, Max Sørensen-fellow og modtager af guldmedalje Lasse Søllingvraa
Fra venstre: Årets Max Sørensen-forelæser, professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, formand for bestyrelsen i Max Sørensens Mindefond, tidligere stiftamtmand Peter Christensen, Max Sørensen-fellow og modtager af guldmedalje Lasse Søllingvraa Ibsen, formueretlig fellow og modtager af accessit Christoffer Goul Kilinç Andersen, medlem af Max Sørensens Mindefonds bestyrelse, direktør Jakob Sørensen, institutleder Tine Sommer, Juridisk Institut, og medlem af Max Sørensens Mindefonds bestyrelse, landsdommer, dr.jur. Jens Hartig Danielsen.

Stud. jur. Christoffer Goul Kilinç Andersen, blev belønnet med accessit for sin besvarelse med titlen:

”Konsekvenserne af en europæisering af tingsretten – med særlig henblik på godtroserhvervelse af rettigheder i løsøre efter DCFR (Draft Common Frame of Reference) ”. Christoffer er formueretlig fellow, vejledt af professor, ph.d. Lars Henrik Gam Madsen.

I begrundelsen for valget skriver udvalget om Christoffer Goul Kilinç Andersens besvarelse blandt andet at:

”Opgaven viser en omfattende viden og forståelse af dansk rets almindelige tingsretlige regler og det ved Draft Common Frame of Reference stillede forslag til tingsretlige modelregler. Besvarelsen har endvidere et klart forskningsspørgsmål samt klare konklusioner. ”

Stolt prisvinder

Det var en meget stolt Christoffer Goul Kilinç Andersen, som modtog prisen:

”Prisen er en anerkendelse af det arbejde, jeg lagde i prisopgaven, og dermed også af, at min besvarelse rent faktisk har noget at bidrage med i forhold til forskningsområdet, så det er jeg naturligvis både stolt over og glad for. ”

Christoffer har været meget glad for at skrive sin opgave:

”Det har været meget positivt at stifte bekendtskab med det akademiske miljø og at få mulighed og tid til at dykke dybt ned i nogle juridiske problemstillinger. Den omstændighed, at der ikke er nogen begrænsning for omfanget af prisopgaven, samt den sparring, man kan have stipendiaterne imellem, gør muligheden for fordybelse anderledes end ved et normalt speciale. ”

Guldmedaljevinder

Stud. Jur. (nu advokatfuldmægtig) Lasse Søllingvraa Ibsen blev belønnet med en guldmedalje for besvarelsen med titlen: ”Rigsfællesskabets grænser – de forfatningsretlige rammer for overladelse af beføjelser til de færøske og grønlandske myndigheder”. Lasse er Max Sørensen-fellow vejledt af professor dr.jur. Michael Hansen Jensen.

Om hans besvarelse, og som begrundelse for guldmedaljen, skriver udvalget:

”Besvarelsen er meget velskrevet og opstiller klare problemstillinger. De metodiske overvejelser og de konkrete analyser vidner om, at forfatteren besidder stor metodisk indsigt og analysekraft. Konklusionerne i besvarelsen er understøttet af klare juridiske argumenter baseret på et omfattende materiale.

Besvarelsen har generelt et meget højt fagligt niveau. Omfanget af den anvendte litteratur og praksis vidner om et meget omfattende og solidt arbejde samt i det hele en særdeles god forståelse af statsforfatningsretten. ”

Et hårdt men meget givtigt forløb

Lasse Søllingvraa Ibsen ser nu tilbage på forløbet som både meget spændende, men også meget hårdt:

”Jeg er selvfølgelig meget glad for og stolt over, at de mange timers arbejde har båret frugt, og at andre også har anerkendt det resultat, som jeg er kommet frem til. Herudover var det personligt en rigtig fin og mindeværdig måde at afslutte jurastudiet på. ”

Derudover synes Lasse Søllingvraa Ibsen, at arbejdet med prisopgaven også har gjort ham dygtigere til sit arbejde:

”Siden september 2017 har jeg arbejdet som advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert, hvor jeg arbejder i faggruppen for insolvens og rekonstruktion. Selvom mit daglige arbejde ikke umiddelbart har så meget at gøre med de forfatningsretlige overvejelser om Rigsfællesskabet, som prisopgaven bygger på, mener jeg dog, at arbejdet med opgaven generelt har gjort mig til en bedre jurist. Overordnet set handler jura jo blot om metode, og jeg bilder mig derfor ind, at Max Sørensen-forløbet har rustet mig bedre til det praktiske arbejde med juraen efter tiden på universitetet. ”

Årets Max Sørensen-forelæser

Professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, forestod Max Sørensen-forelæsningen med titlen: ”EU-rettens betydning for fortolkningen af dansk ret”.

Med udgangspunkt i den såkaldte Ajos-dom og andre nyere højesteretsdomme gav Jens Kristiansen, blandt andet sit bud på, om Højesteret er slået ind på en mere kritisk kurs over for EU-Domstolens retsanvendelse.