Sapere Aude-bevilling til lektor i jura på Aarhus BSS

Lektor Graham Butler har modtaget en Sapere Aude forskningslederbevilling på 6.188.002 kroner.

Graham Butler. Foto: Morten Larsen, DFF

Projektets titel:
Judicial Minimalism by the European Court of Justice: Passivism, Conservatism, and Restraint in EU Law

Graham Butler beskriver sit projekt således:
Når diskussionen i EU-ret og EU's juridiske studier (og andre discipliner inden for de bredere samfundsvidenskaber og humaniora) retter opmærksomheden mod Den Europæiske Unions Domstol (CJEU eller EU-Domstolen) - den højeste domstol i EU og den ultimative dommer i juridiske tvister om EU-retlige spørgsmål – stiliseres og portrætteres institutionen af og til i et forkert lys.   Af nogle bliver EU-Domstolen sporadisk og ukorrekt portrætteret som en aktivistisk institution med en pro-europæisk integrationstilgang til retslig beslutningstagning. Som en overordnet påstand eller narrativ er dette ganske enkelt upassende og et perspektiv, der ikke tåler en omfattende undersøgelse i sammenhæng med EU-Domstolens bredere retspraksis. Desværre er sådanne påstande fra visse jurister, akademikere og endda den bredere offentlighed snarere blot et udtryk for et subjektivt synspunkt, som er politisk drevet og uden grundlag i lov eller begrundelse.  Dette projekt har en alternativ tilgang, idet det anlægger en helt anden kurs for at forstå EU-Domstolens retslige rolle som et spørgsmål om EU-ret. I stedet vil dette studie uddybe, hvordan EU-Domstolen agerer på en minimalistisk (eller passivistisk, konservativ og behersket) måde, idet den involverer sig i retsminimalisme oftere, end det typisk er anerkendt og forstået. I modsætning til det førnævnte synspunkt vil dette forskningsprojekt vise at EU-Domstolen engagerer sig i retsminimalisme; og demonstrere, at EU-Domstolen ikke nødvendigvis er aktivistisk eller passivistisk, men snarere er en minimalistisk domstol.

”At blive tildelt Sapere Aude Forskningsleder er en markering af en stor anerkendelse af en persons forskningsidéer og deres evner til at udføre sådan forskning. Jeg er meget beæret over at modtage sådan en prestigefyldt pris fra Danmarks Frie Forskningsfond, og jeg er ivrig efter at fortsætte med at lære, læse og skrive.  Lige siden jeg blev akademiker, er min sult og appetit på at suge mere til mig og skabe ny viden kun blevet stærkere. Det er nu tid til at realisere det fulde potentiale af min forskningsdagsorden. De midler, som denne pris giver, vil gøre mig i stand til at lede et team af forskere, gøre det muligt at skabe en uforlignelig fortælling inden for europæisk juridisk videnskab og placere forskningsresultaterne i hjertet af forskningsfeltet,” siger Graham Butler.

Fakta

  • Sapere Aude betyder ”Vov at vide”.
  • Sapere Aude-bevillingen giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karrierer.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 404 ansøgninger og uddelt 42 bevillinger svarende til en succesrate på 10 %.
  • Antallet af kvindelige ansøgere var 125, og der blev givet 12 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 10 %. For mandlige ansøgere er succesraten 11 % med 279 ansøgninger og 30 bevillinger.

Læs mere om alle Sapere Aude bevillingerne på Aarhus Universitet.

Nyheden bygger på pressemateriale fra DFF.