Professor Tanja Jørgensen medlem af Erhvervsankenævnet

Professor Tanja Jørgensen er blevet beskikket som sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet.

Professor Tanja Jørgensen. Foto: Aarhus BSS

Erhvervsankenævnet er en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden. Formandskabet og nævnets medlemmer beskikkes af Erhvervsministeren for en periode af 4 år.

Tanja Jørgensen ser frem til arbejdet i Erhvervsankenævnet.

Indstillingen sker med henvisning fra Danske Universiteter og beskikkelsen sker i medfør af § 2, stk. 2 i lov om Erhvervsankenævnet og gælder for perioden fra den 10. marts 2023 til den 9. marts
2027.