Professor Susanne Karstoft skal præge fremtidig dansk lovgivning på forbrugerområdet

Professor Susanne Karstoft er udpeget som medlem af Udvalget om gennemførelse af varedirektivet, direktivet for digitalt indhold og visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers.

Susanne Karstoft
Susanne Karstoft. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Udvalget skal overveje og anbefale, hvordan direktiverne mest hensigtsmæssigt gennemføres i dansk ret.

Susanne Karstoft har stor erfaring på forbrugerområdet og glæder sig til arbejdet i udvalget:

”Jeg har i min forskning beskæftiget mig en del med forbrugerretlige regler, herunder deres anvendelse i digitale sammenhænge, f.eks. ved nethandel og køb af digitale ydelser. En del af den danske forbrugerlovgivning, f.eks. forbrugeraftaleloven, betalingsloven og nogle af bestemmelserne i købeloven, er allerede på nuværende tidspunkt baseret på EU-retlige regler. Det er vigtigt at sikre, dels at vi i Danmark implementerer nye EU-direktiver korrekt, dels at de danske forbrugerretlige regler i videst mulige omfang hænger sammen med det øvrige retssystem, herunder almindelige formueretlige regler. Jeg ser frem til at få mulighed for at præge fremtidig dansk lovgivning på forbrugerområdet, og jeg glæder mig til samarbejdet med de øvrige medlemmer af udvalget”.

Grundlæggende drejer det sig om at sørge for, at forbrugerne har bedre rettigheder, bl.a. når de benytter sig af digitale tjenester. Derudover drejer det sig om at sikre ens anvendelse af sanktioner i EU for at overtræde de forbrugerbeskyttende regler.

Der har ikke tidligere været en specifik aftaleretlig ramme for levering af digitalt indhold eller digitale tjenester i hverken EU-lovgivningen eller i dansk ret.

Arbejdet i udvalget afsluttes efter sommerferien 2020. Udvalgets formand er landsdommer Thomas Klyver.