Professor Jens Evald udpeget som medlem af idrættens etiske komite

Danmarks Idrætsforbund har udpeget de fem medlemmer af idrættens etiske komite. Aarhus BSS er repræsenteret med professor Jens Evald fra Juridisk Institut.

Jens Evald
Jens Evald. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Danmarks Idrætsforbund besluttede tilbage i maj måned 2019 at etablere en etisk komité med tilhørende whistleblowerordning. De fem medlemmer, der fremover skal udgøre idrættens etiske komité, er nu udpeget og skal begynde sit arbejde fra årsskiftet.

”Jeg er både glad og beæret over at være udpeget som ét af fem medlemmer til Danmarks Idrætsforbunds Etiske Komité. Komitéen har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik, som har fået stadig større betydning i idrætten. Det er en spændende opgave, og jeg glæder mig til samarbejdet med de øvrige medlemmer af komitéen,” siger professor Jens Evald.  

De fem medlemmer er:

  • Ole Borch (formand), advokat og ledelsesrådgiver
  • Juliane Elander, professionsbachelor i Sundhed og Ernæring samt vinder af fem OL-medaljer i roning
  • Jens Evald, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Else Guldager, HR-direktør i Sydbank
  • Lise Kaae, CEO, Heartland

Målet med komitéen er at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand og blev truffet efter anbefalinger fra en good governance-arbejdsgruppe nedsat af Dansk Idrætsforbund.

Om etisk komité

  • Den etiske komité har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik samt afgive udtalelser og henstillinger om sådanne spørgsmål, men træffer ikke bindende beslutninger
  • Komiteen skal bestå af en formand og fire andre medlemmer, der i videst muligt omfang skal repræsentere viden om good governance om etik og om idrættens organisatoriske forhold
  • Medlemmerne må ikke varetage andre hverv i Danmarks Idrætsforbund eller i medlemsforbundene