Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup får Jorcks Fonds Forskningspris 2018

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup fra Juridisk Institut har modtaget Jorcks Fonds Forskningspris 2018 samt et rejselegat som en anerkendelse af hans forskning, der har fungeret som inspirationskilde for domstolene i flere sager.

Søren Højgaard Mørup og Thomas Rørdam
Fra venstre Søren Højgaard Mørup og Thomas Rørdam. Foto: Niels Hougaard

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup er blevet tildelt Jorcks Fonds Forskningspris 2018 samt et rejselegat af Højesteretspræsident Thomas Rørdam ved en sammenkomst i Højesteret. Prisen og legatet er tilsammen på 500.000 kr.   

Søren Højgaard Mørup har fået prisen både som en anerkendelse og som inspiration til fortsat forskning og undervisning. Institutleder, professor, dr.jur. Tine Sommer, der deltog i prisoverrækkelsen, havde i sin indstilling fremhævet Søren Højgaard Mørups forskning, herunder hans disputats om berettigede forventninger, som inspirationskilde for domstolene i flere sager.

Prisen og legatet vil Søren Højgaard Mørup anvende på fortsat forskning i grundlæggende retsprincipper - helt specifikt på retskomparative studier i norden, tysktalende lande, England og/eller USA af generelle forvaltningsretlige principper, på bogindkøb og på deltagelse i forvaltningsretlige netværk.

”Jeg er meget beæret over at modtage prisen og meget glad for den anerkendelse af min forskning, som prisen er et udtryk for”, siger Søren Højgaard Mørup og fortsætter:

”De centrale almindelige forvaltningsretlige principper er vigtige, bl.a. fordi de er grundlæggende for retsstaten og begrebet retfærdighed, og fordi der er behov for nogle holdepunkter, når reguleringen generelt bliver mere og mere omfattende, svær at overskue og kompleks. Derfor er jeg glad for fortsat at kunne fordybe mig i det arbejde. ”

Om Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

  • Fonden er stiftet af overretssagfører Knud Jorck ved testamente af 4. april 1936 og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W. Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy.
  • Fondens formue udgør ca. 250 mil kr.
  • Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje.
  • Læs mere på fondens hjemmeside

Yderligere information

Søren Højgaard Mørup
Juridisk Institut
Mail: shm@law.au.dk
Fastnet: +4587165712
Mobil: +4526223330