Prisoverrækkelse af to guldmedaljer ved Max Sørensen forelæsningen

Hvert år udskriver Juridisk Institut i samarbejde med Max Sørensens Mindefond en prisopgave inden for et folke-, EU- eller forfatningsretligt emne. De bedste opgaver belønnes med en guldmedalje. I år blev der uddelt guldmedaljer til Kenneth Schmidt Rasmussen og Morten Fristrup Schou.

De to prisvindere. Foto: Lise Balsby
De to prisvindere. Foto: Lise Balsby
Fra forelæsningen. Foto: Lise Balsby
Fra forelæsningen. Foto: Lise Balsby
Fra forelæsningen. Foto: Lise Balsby
Fra forelæsningen. Foto: Lise Balsby
Fra prisoverrækkelsen. Foto: Mette Tønder
Fra prisoverrækkelsen. Foto: Mette Tønder

Stud.jur. Kenneth Schmidt Rasmussen og Morten Fristrup Schou blev begge belønnet med en guldmedalje ved årets Max Sørensen-forelæsning. Kenneths Schmidt Rasmussen fik en guldmedalje for sin opgave med titlen: ”Overladelse af konstitutionelle beføjelser - en retlig analyse af, hvilke beføjelser, der kan overlades i medfør af grundlovens § 20” og Morten Fristrup Schou for sin opgave med titlen: ”Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk – den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler ”.

Begge er vejledt af professor Michael Hansen Jensen og lektor Ole Terkelsen.

I begrundelsen for valget skriver udvalget blandt andet om Kenneth Schmidt Rasmussens besvarelse:

"Udvalget finder, at forfatteren med sin besvarelse viser en omfattende viden om grundlovens § 20, og at han giver selvstændige og originale bidrag til forståelsen af bestemmelsen. Besvarelsen giver et kvalificeret bud på de statsretlige grænser for, hvilke beføjelser der kan overlades til internationale organisationer, er godt struktureret, og den er meget velskrevet. Konklusionerne i besvarelsen er gennemgående klare og stringente, og de understøttes af præcise juridiske argumenter baseret på en sikker analyse af et omfattende retskildemateriale. Forfatteren demonstrerer samtidig en evne for selvstændig juridisk tænkning og har i almindelighed blik for, hvilke spørgsmål der er væsentlige.

Den samlede bedømmelse er, at besvarelsen er udtryk for den fremragende præstation, der demonstrerer omfattende viden om prisopgaveemnet."

Begrundelsen for valget af Morten Fristrup Schou som modtager af Max Sørensens guldmedalje lyder:

”Udvalget finder, at forfatteren med sin besvarelse demonstrerer omfattende viden og indsigt i de behandlede spørgsmål. Besvarelsen, der er ganske velskrevet, behandler problemstillinger, der i flere henseender kan være vanskelige at håndtere mere præcist. De metodiske overvejelser vidner om, at forfatteren besidder stor metodisk indsigt. Forfatterens konkrete analyser demonstrerer, at forfatteren magter at behandle de behandlede problemstillinger på en overbevisende måde. Forfatterens arbejde er generelt præget af stor analysekraft. Visse af forfatterens vurderinger fremtræder dog generelle og kan diskuteres. Besvarelsen har generelt et meget højt fagligt niveau. Omfanget af den anvendte litteratur og praksis vidner om et meget omfattende forskningsarbejde samt i det hele en særdeles god forståelse af statsforfatningsretten. Særligt må fremhæves, at forfatteren demonstrerer en udpræget evne til selvstændig juridisk tænkning, der — også hans alder taget i betragtning — er imponerende. Dette kommer bl.a. til udtryk i forfatterens behandling af adgangen til at overlade militære beføjelser.

Den samlede bedømmelse er, at besvarelsen er udtryk for den fremragende præstation, der demonstrerer omfattende viden om prisopgaveemnet. På den baggrund indstiller udvalget, at besvarelsen belønnes med guldmedalje.”

Glade prismodtagere
Kenneth Schmidt Rasmussen:
Jeg er meget beæret over at modtage universitetets guldmedalje for min besvarelse af prisopgaven. Det er rart at vide, at min besvarelse er blevet taget godt imod. Jeg skylder en stor tak til mine vejledere Michael Hansen Jensen og Ole Terkelsen for vejledning igennem hele processen. Det havde heller ikke været muligt uden støtte fra Max Sørensens Mindefond, der gjorde, at jeg kunne tage orlov fra mit studiejob.  

Morten Fristrup Schou:
Det var overvældende at få tildelt prisen. Det er jo ikke en pris, man på forhånd kan forvente at få. Så det er meget tilfredsstillende at blive anerkendt for den ekstra gode indsats.

Hvordan har det været at skrive opgaven?
Kenneth Schmidt Rasmussen:
Det har været et virkeligt lærerigt forløb. Statsret har igennem hele min studietid interesseret mig, så på den baggrund føler jeg mig meget heldig at have fået lov til at skrive en prisopgave om grundlovens § 20. Det, som jeg sætter allermest pris på ved forløbet, er den tid, som jeg fik til at fordybe mig fagligt i emnet, og der har heldigvis siddet dygtige medstuderende på Max Sørensen-gangen, som jeg kunne sparre med.

Morten Fristrup Schou:
Det var - på godt og ondt - en stor udfordring at skrive opgaven. Der var dage, hvor det hele gik op i en højere enhed; og der var dage, hvor alt så sort ud. Selv om jeg den ene dag troede, at jeg havde analyseret mig frem til et nogenlunde overbevisende resultat, kunne jeg den næste dag blive helt i tvivl igen. Disse skift var meget udfordrende, men de var også det, der gjorde det sjovt at skrive opgaven. For når jeg fik kæmpet mig ud af de "mørke" dage, gav det mig fornyet selvtillid og gåpåmod - hvilket så igen kunne falde allerede dagen efter. Så det har nok mest af alt været en faglig og følelsesmæssig rutsjetur. Og der er ingen tvivl om, at jeg tager mig mange gode og vigtige erfaringer med fra hele denne proces.

Hvad skal du nu?
Kenneth Schmidt Rasmussen:
Jeg er tilbage i februar begyndt som fuldmægtig i Justitsministeriet, så jeg er godt i gang med arbejdslivet.

Morten Fristrup Schou:
Jeg begyndte som PhD-studerende på AU i februar 2021, så jeg fortsætter i hvert fald i nogle år inden for de gule mure.

Om prisuddelingen
Uddelingen af medaljer eller bedømmelsen ”accessit” uddeles hvert år, når Aarhus Universitet udskriver prisopgaver. Interesserede kan skrive om et givet opgaveemne og blive præmieret med en pris, hvis opgaven er særligt god. Hvis man har fået guldmedalje, kan man konvertere sin besvarelse af prisopgaven til sit speciale, og det med karakteren 12, og det er netop, hvad Kenneth Schmidt Rasmussen og Morten Fristrup Schou har ønsket at gøre.

Guldmedaljens forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis", og bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans. Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld. Accessit-bedømmelsen præmieres ikke med en medalje, men med et kontant beløb.

Årets Max Sørensen-forelæser
Jonas Bering Liisberg, ambassadør ved Danmarks EU-repræsentation holdt årets Max Sørensen-forelæsning med titlen: ”Brexit i EU- og folkeretlig belysning”.

Hvem var professor, dr.jur. Max Sørensen?
Max Sørensen (1913-1981), var i perioden fra 1947 til 1972 professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet. Max Sørensens fagområder var statsforfatningsretten, folkeretten og EU-retten. I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet. Ved siden af sit professorat var Max Sørensen Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og dansk repræsentant i en lang række internationale organisationer, herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskommission og -domstol. Han tog bl.a. initiativ til formuleringen af grundlovens §20 om suverænitetsoverladelse. Max Sørensen nød stor respekt og anerkendelse herhjemme og i udlandet for sin store arbejdsomhed, juridiske ekspertise og anerkendte hæderlighed.

Et område, som optog ham stærkt, var at hjælpe studerende, der ønskede et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. anvendes til dette. Fonden støtter ligeledes folkeretsinteresserede studerende med scholarstipendier – et slags miniforskningsophold på Juridisk Institut for dygtige studerende, som besvarer prisopgaver i et emne inden for Max Sørensens forskningsfelt. Besvarelserne kan i særlige tilfælde belønnes med enten guldmedalje eller en kontant belønning.