Pris til de jurastuderende ved Hugo Sinzheimer Moot

Det danske hold jurastuderende fra Aarhus BSS vandt prisen for Best Oral Plea ved den mundtlige finale i Budapest i konkurrence med deltagere fra 12 andre europæiske universiteter.

Foto: privat

Hugo Moot konkurrencen er et tilbud for jurastuderende ved Aarhus BSS - Aarhus University i samarbejde med Poul Schmith/Kammeradvokaten. De studerende får følgeskab og vejledning af universitetets undervisere og advokaterne Peter Ahlberg og Mathilde Thykjær Poulsen, både under udarbejdelsen af to 50 sider lange processkrifter på engelsk og under forberedelserne til den mundtlige procedure.

I år skulle holdet være klar med overbevisende EU-retlige argumenter i rollen som henholdsvis arbejdsgivers og arbejdstagers advokater i spørgsmål om:

  • Sikring af et tilstrækkeligt sikkert og sundt arbejdsmiljø i kemisk tekstilindustri
  • Ret til information og høring af virksomhedens samarbejdsudvalg
  • Indføring af ny teknologi på arbejdspladsen
  • Samspillet mellem kollektive overenskomster, kontraktret og lovgivning og
  • EU-rettens - eventuelle - krav til sanktionering ved overtrædelse af individers grundrettigheder

De studerende bliver i sagens natur skarpe både til EU-ret, samspillet mellem national ret og EU-ret og til særlige individuelle ansættelsesretlige aspekter af EU-retten.

”Det er en særlig glædelig opgave som underviser, at få lov at følge et hold ambitiøse studerende rigtigt tæt sammen med to engagerede advokater og se de studerende levere varen i allerbedste stil i en international procedurekonkurrence,” udtaler lektor Natalie Videbæk Munkholm fra Juridisk Institut.