Navne Aarhus BSS

Overrækkelse af festskrift til Bent Iversen

Ved et symposium den 25. september 2019 blev ”Festskrift til Bent Iversen” overrakt til festskriftets hovedperson i Studenternes Hus på Aarhus Universitet.

Fra venstre: Professor Susanne Karstoft, lektor Astrid Millung-Christoffersen, adjunkt Kristian Graven Nielsen, professor Torsten Iversen, professor emeritus Bent Iversen, professor Bent Ole Gram Mortensen (Syddansk Universitet), professor Birgit Liin og
Fra venstre: Professor Susanne Karstoft, lektor Astrid Millung-Christoffersen, adjunkt Kristian Graven Nielsen, professor Torsten Iversen, professor emeritus Bent Iversen, professor Bent Ole Gram Mortensen (Syddansk Universitet), professor Birgit Liin og professor Lars Henrik Gam Madsen.

”Festskrift til Bent Iversen” var udarbejdet for at markere Bent Iversens 80-års fødselsdag den 17. september 2019 og for at takke ham for hans indsats som juridisk forsker og underviser, senest som professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

Symposiet var arrangeret af Forskningsgruppen for Ejendomsret og Tingsret og Faggruppen for Formueret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

I forbindelse med velkomsten blev festskriftet overrakt til professor emeritus Bent Iversen af redaktionskomitéen: professor Torsten Iversen, professor Susanne Karstoft og professor Lars Henrik Gam Madsen. Sidstnævnte fungerede som ordstyrer ved symposiet, der bød på følgende foredrag:

·         Professor Bent Ole Gram Mortensen, SDU: ”Fra erhvervs- til forretningshemmeligheder”

·         Adjunkt Kristian Graven Nielsen: ”Erstatningsretlig identifikation”

·         Lektor Astrid Millung-Christoffersen: ”Virksomhedspant”

·         Professor Birgit Liin: ”Formueretlige virkninger af genstandskonfiskation”

Bent Iversen blev ansat på Aarhus Universitet i 1970 og tog sin afsked herfra som professor mere end 35 år senere. Fra 1989 til 2003 virkede han som professor ved Syddansk Universitet. Bent Iversen var kendt blandt de studerende som en særdeles kyndig og underholdende forelæser, og han blev da også kåret til Årets Underviser 2003. Mange af hans lærebøger bruges stadig på de juridiske uddannelser, bl.a. ”Panteret”. Bent Iversen har efter sin pensionering opretholdt forbindelsen til Juridisk Institut og har bl.a. deltaget i en række ph.d.- og professorbedømmelsesudvalg, herunder som formand.

Festskriftet, der er på over 530 sider, indeholder mere end 30 bidrag fra universitetsjurister og advokater fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Festskriftet spænder over det meget brede virkefelt, som Bent Iversen havde som juridisk underviser og forfatter, og rummer artikler om formue- og selskabsret, handelsagentur og eneforhandling, immaterial- og markedsføringsret, konkurrence- og udbudsret, international erhvervs- og privatret samt person- og erstatningsret. Festskriftet er udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag (DJØF Forlag) med støtte fra Dreyers Fond.