Nye udnævnelser til professor Pernille Wegener Jessen

Pernille Wegener Jessen er udpeget som næstformand for Teleklagenævnet og er beskikket som suppleant til Jernbanenævnet.

Pernille Wegener Jessen. Foto: AU Foto

Teleklagenævnet

Teleklagenævnet behandler hovedsageligt klager over afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen om konkurrencemæssige forhold på teleområdet. Det er primært erhvervsdrivende, der kan klage.

Læs mere om nævnet

 

Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er konkurrence-, markedsovervågnings-, tilsyns- og klageorganet på jernbaneområdet.

Læs mere om nævnet