Ny suppleant i Procesbevillingsnævnet

Kim Sommer Jensen. Foto: AU Foto

Professor Kim Sommer Jensen er udpeget som suppleant i Procesbevillingsnævnet.

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt nævn, der organisatorisk en del af Danmarks Domstole. Det er ikke en del af domstolssystemet eller den offentlige forvaltning, men dets forhold varetages i samarbejde med Domstolsstyrelsen.

Nævnet behandler ansøgninger om tilladelse til at indbringe sager for Højesteret, en såkaldt tredjeinstansbevilling. Nævnet behandler også ansøgninger om tilladelse til at appellere de sager, der normalt kun kan behandles i én instans, samt klager over afslag på fri proces.

Læs mere om nævnet og dets arbejde på https://domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/om-procesbevillingsnaevnet/naevnets-arbejde/.