Natalie Videbæk Munkholm og Jens Vedsted Hansen fortsætter i Ligebehandlingsnævnet

Beskæftigelsesministeren har genudpeget Natalie Videbæk Munkholm og Jens Vedsted Hansen til Ligebehandlingsnævnet for de kommende tre år fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023.

Natalie Videbæk Munkholm og Jens Vedsted Hansen. Foto: AU Foto

Ligebehandlingsnævnet behandler alle klager om forskelsbehandling både på og uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at man som borger kan klage, hvis man føler sig forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse eller etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsnævnet er en uvildig, upartisk og uafhængig institution, som er nedsat ved lov. Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. 

Formandskab

 • Formand, Rikke Foersom, landsdommer
 • Næstformand, Henrik Johnsen, byretsdommer 
 • Næstformand, Finn Haargaard, byretsdommer

Medlemmer

 • Cand.jur. Agnete Lied Andersen
 • Advokat Trine Binderup
 • Advokat Mads Krarup
 • Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
 • Cand.jur., Ph.d. Birgitte Kofod Olsen
 • Advokat Christina Skjold
 • Chefrådgiver Dorte Solholt 
 • Advokat Morten Ulrich
 • Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen

Læs mere om nævnets arbejde